Multimedia ( Görüntülü )
Multimedia ( Sesli )

Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz
Önceki Site Daha Güzeldi
İyi
İdare Eder
Çok Güzel
Mahir Al Maegali - Sure Sure Kuran

Medya Adı

Hit

Dinle / İzle

001 Fatiha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

13238 

Dinle/ İzle

002 Bakara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

7359 

Dinle/ İzle

003 Al-i İmran (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3544 

Dinle/ İzle

004 Nisa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2354 

Dinle/ İzle

005 Maide (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2054 

Dinle/ İzle

006 En'am (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1761 

Dinle/ İzle

007 A'raf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1517 

Dinle/ İzle

008 Enfal (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1189 

Dinle/ İzle

009 Tevbe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2423 

Dinle/ İzle

010 Yunus (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1332 

Dinle/ İzle

011 Hud (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1219 

Dinle/ İzle

012 Yusuf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2538 

Dinle/ İzle

013 Ra'd (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1143 

Dinle/ İzle

014 İbrahim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1449 

Dinle/ İzle

015 Hicr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1140 

Dinle/ İzle

016 Nahl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1179 

Dinle/ İzle

017 İsra (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1424 

Dinle/ İzle

018 Kehf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1881 

Dinle/ İzle

019 Meryem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2738 

Dinle/ İzle

020 Taha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1789 

Dinle/ İzle

021 Enbiya (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1224 

Dinle/ İzle

022 Hac (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2270 

Dinle/ İzle

023 Mü'minun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1229 

Dinle/ İzle

024 Nur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1256 

Dinle/ İzle

025 Furkan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1363 

Dinle/ İzle

026 Şuara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1078 

Dinle/ İzle

027 Neml (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1042 

Dinle/ İzle

028 Kasas (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1138 

Dinle/ İzle

029 Ankebut (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1235 

Dinle/ İzle

030 Rum (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

871 

Dinle/ İzle

031 Lokman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1085 

Dinle/ İzle

032 Secde (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1150 

Dinle/ İzle

033 Ahzab (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1175 

Dinle/ İzle

034 Sebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

947 

Dinle/ İzle

035 Fatır (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1157 

Dinle/ İzle

036 Yasin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

82942 

Dinle/ İzle

037 Saffat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1219 

Dinle/ İzle

038 Sad (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

843 

Dinle/ İzle

039 Zümer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1228 

Dinle/ İzle

040 Mü'min (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1120 

Dinle/ İzle

041 Fussilet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1073 

Dinle/ İzle

042 Şura (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

837 

Dinle/ İzle

043 Zuhruf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

897 

Dinle/ İzle

044 Duhan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1832 

Dinle/ İzle

045 Casiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

869 

Dinle/ İzle

046 Ahkaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

823 

Dinle/ İzle

047 Muhammed (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1818 

Dinle/ İzle

048 Fetih (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

3822 

Dinle/ İzle

049 Hucurat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1063 

Dinle/ İzle

050 Kaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

911 

Dinle/ İzle

051 Zariyat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

964 

Dinle/ İzle

052 Tur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1029 

Dinle/ İzle

053 Necm (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

867 

Dinle/ İzle

054 Kamer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

894 

Dinle/ İzle

055 Rahman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4319 

Dinle/ İzle

056 Vakıa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5022 

Dinle/ İzle

057 Hadid (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

915 

Dinle/ İzle

058 Mücadele (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

962 

Dinle/ İzle

059 Haşr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1716 

Dinle/ İzle

060 Mümtehine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

857 

Dinle/ İzle

061 Saf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1046 

Dinle/ İzle

062 Cuma (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2980 

Dinle/ İzle

063 Münafikun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

915 

Dinle/ İzle

064 Tegabün (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

855 

Dinle/ İzle

065 Talak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

835 

Dinle/ İzle

066 Tahrim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

801 

Dinle/ İzle

067 Mülk (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5269 

Dinle/ İzle

068 Kalem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1247 

Dinle/ İzle

069 Hakka (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1013 

Dinle/ İzle

070 Mearic (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

843 

Dinle/ İzle

071 Nuh (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

940 

Dinle/ İzle

072 Cin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1146 

Dinle/ İzle

073 Müzzemmil (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

883 

Dinle/ İzle

074 Müddesir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

926 

Dinle/ İzle

075 Kıyamet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2414 

Dinle/ İzle

076 İnsan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

985 

Dinle/ İzle

077 Murselat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

984 

Dinle/ İzle

078 Nebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3047 

Dinle/ İzle

079 Naziat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

984 

Dinle/ İzle

080 Abese (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1201 

Dinle/ İzle

081 Tekvir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1147 

Dinle/ İzle

082 İnfitar (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1108 

Dinle/ İzle

083 Mutaffifin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1040 

Dinle/ İzle

084 İnşikak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1306 

Dinle/ İzle

085 Buruc (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1056 

Dinle/ İzle

086 Tarık (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1322 

Dinle/ İzle

087 A'la (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1137 

Dinle/ İzle

088 Ğaşiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1167 

Dinle/ İzle

089 Fecr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1184 

Dinle/ İzle

090 Beled (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1137 

Dinle/ İzle

091 Şems (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1140 

Dinle/ İzle

092 Leyl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1164 

Dinle/ İzle

093 Duha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2248 

Dinle/ İzle

094 İnşirah (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2228 

Dinle/ İzle

095 Tin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1700 

Dinle/ İzle

096 Alak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1595 

Dinle/ İzle

097 Kadir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2030 

Dinle/ İzle

098 Beyyine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1426 

Dinle/ İzle

099 Zilzal (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2264 

Dinle/ İzle

100 Adiyat (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1444 

Dinle/ İzle

101 Kaari'a (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

6884 

Dinle/ İzle

102 Tekasür (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1688 

Dinle/ İzle

103 Asr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1998 

Dinle/ İzle

104 Hümeze (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1841 

Dinle/ İzle

105 Fil (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1975 

Dinle/ İzle

106 Kureyş (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1579 

Dinle/ İzle

107 Ma'un (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1670 

Dinle/ İzle

108 Kevser (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1788 

Dinle/ İzle

109 Kafirun (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

2108 

Dinle/ İzle

110 Nasr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1695 

Dinle/ İzle

111 Tebbet (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2128 

Dinle/ İzle

112 İhlas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2806 

Dinle/ İzle

113 Felak (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2771 

Dinle/ İzle

114 Nas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3948 

Dinle/ İzle

Arama
Üye Giriş / Kayıt
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Kayıt Ol Şifremi Unuttum
Bir Ayet / Bir Hadis
Bir Ayet
Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. A'raf 34
Bir Hadis

Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.

Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
Bir Söz
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. - Hz.Ali
Hava Durumu
NIGDE
Linkler
İstatistikler
Tekil (Bugün 1797
Toplam 70753431
En Fazla 90049
Ortalama 17256
Üye Sayısı 55492
Bugün Üye Olan 0

UMUT FM © 2013 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım
palmiyekocak.com