Multimedia ( Görüntülü )
Multimedia ( Sesli )

Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz
Önceki Site Daha Güzeldi
İyi
İdare Eder
Çok Güzel
Mahir Al Maegali - Sure Sure Kuran

Medya Adı

Hit

Dinle / İzle

001 Fatiha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

12981 

Dinle/ İzle

002 Bakara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

7178 

Dinle/ İzle

003 Al-i İmran (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3429 

Dinle/ İzle

004 Nisa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2216 

Dinle/ İzle

005 Maide (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1956 

Dinle/ İzle

006 En'am (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1662 

Dinle/ İzle

007 A'raf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1408 

Dinle/ İzle

008 Enfal (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1069 

Dinle/ İzle

009 Tevbe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2313 

Dinle/ İzle

010 Yunus (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1251 

Dinle/ İzle

011 Hud (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1142 

Dinle/ İzle

012 Yusuf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2348 

Dinle/ İzle

013 Ra'd (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1009 

Dinle/ İzle

014 İbrahim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1339 

Dinle/ İzle

015 Hicr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1028 

Dinle/ İzle

016 Nahl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1069 

Dinle/ İzle

017 İsra (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1281 

Dinle/ İzle

018 Kehf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1711 

Dinle/ İzle

019 Meryem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2587 

Dinle/ İzle

020 Taha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1691 

Dinle/ İzle

021 Enbiya (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1112 

Dinle/ İzle

022 Hac (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2163 

Dinle/ İzle

023 Mü'minun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1131 

Dinle/ İzle

024 Nur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1168 

Dinle/ İzle

025 Furkan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1237 

Dinle/ İzle

026 Şuara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

957 

Dinle/ İzle

027 Neml (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

967 

Dinle/ İzle

028 Kasas (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1045 

Dinle/ İzle

029 Ankebut (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1079 

Dinle/ İzle

030 Rum (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

781 

Dinle/ İzle

031 Lokman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

997 

Dinle/ İzle

032 Secde (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1014 

Dinle/ İzle

033 Ahzab (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1046 

Dinle/ İzle

034 Sebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

848 

Dinle/ İzle

035 Fatır (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1025 

Dinle/ İzle

036 Yasin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

82522 

Dinle/ İzle

037 Saffat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1120 

Dinle/ İzle

038 Sad (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

752 

Dinle/ İzle

039 Zümer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1131 

Dinle/ İzle

040 Mü'min (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1011 

Dinle/ İzle

041 Fussilet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

968 

Dinle/ İzle

042 Şura (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

738 

Dinle/ İzle

043 Zuhruf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

750 

Dinle/ İzle

044 Duhan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1720 

Dinle/ İzle

045 Casiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

745 

Dinle/ İzle

046 Ahkaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

690 

Dinle/ İzle

047 Muhammed (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1659 

Dinle/ İzle

048 Fetih (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

3647 

Dinle/ İzle

049 Hucurat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

936 

Dinle/ İzle

050 Kaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

788 

Dinle/ İzle

051 Zariyat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

868 

Dinle/ İzle

052 Tur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

923 

Dinle/ İzle

053 Necm (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

793 

Dinle/ İzle

054 Kamer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

797 

Dinle/ İzle

055 Rahman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4163 

Dinle/ İzle

056 Vakıa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4858 

Dinle/ İzle

057 Hadid (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

805 

Dinle/ İzle

058 Mücadele (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

866 

Dinle/ İzle

059 Haşr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1607 

Dinle/ İzle

060 Mümtehine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

739 

Dinle/ İzle

061 Saf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

907 

Dinle/ İzle

062 Cuma (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2827 

Dinle/ İzle

063 Münafikun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

795 

Dinle/ İzle

064 Tegabün (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

738 

Dinle/ İzle

065 Talak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

678 

Dinle/ İzle

066 Tahrim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

688 

Dinle/ İzle

067 Mülk (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5105 

Dinle/ İzle

068 Kalem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1163 

Dinle/ İzle

069 Hakka (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

926 

Dinle/ İzle

070 Mearic (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

721 

Dinle/ İzle

071 Nuh (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

831 

Dinle/ İzle

072 Cin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1033 

Dinle/ İzle

073 Müzzemmil (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

787 

Dinle/ İzle

074 Müddesir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

792 

Dinle/ İzle

075 Kıyamet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2270 

Dinle/ İzle

076 İnsan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

875 

Dinle/ İzle

077 Murselat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

871 

Dinle/ İzle

078 Nebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2891 

Dinle/ İzle

079 Naziat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

863 

Dinle/ İzle

080 Abese (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1054 

Dinle/ İzle

081 Tekvir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1047 

Dinle/ İzle

082 İnfitar (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

979 

Dinle/ İzle

083 Mutaffifin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

940 

Dinle/ İzle

084 İnşikak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1182 

Dinle/ İzle

085 Buruc (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

945 

Dinle/ İzle

086 Tarık (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1222 

Dinle/ İzle

087 A'la (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1005 

Dinle/ İzle

088 Ğaşiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1027 

Dinle/ İzle

089 Fecr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1069 

Dinle/ İzle

090 Beled (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

993 

Dinle/ İzle

091 Şems (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1022 

Dinle/ İzle

092 Leyl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1037 

Dinle/ İzle

093 Duha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2105 

Dinle/ İzle

094 İnşirah (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2061 

Dinle/ İzle

095 Tin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1527 

Dinle/ İzle

096 Alak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1438 

Dinle/ İzle

097 Kadir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1880 

Dinle/ İzle

098 Beyyine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1274 

Dinle/ İzle

099 Zilzal (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2121 

Dinle/ İzle

100 Adiyat (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1287 

Dinle/ İzle

101 Kaari'a (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

6714 

Dinle/ İzle

102 Tekasür (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1479 

Dinle/ İzle

103 Asr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1869 

Dinle/ İzle

104 Hümeze (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1710 

Dinle/ İzle

105 Fil (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1799 

Dinle/ İzle

106 Kureyş (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1437 

Dinle/ İzle

107 Ma'un (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1553 

Dinle/ İzle

108 Kevser (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1652 

Dinle/ İzle

109 Kafirun (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1904 

Dinle/ İzle

110 Nasr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1542 

Dinle/ İzle

111 Tebbet (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1953 

Dinle/ İzle

112 İhlas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2654 

Dinle/ İzle

113 Felak (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2590 

Dinle/ İzle

114 Nas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3689 

Dinle/ İzle

Arama
Üye Giriş / Kayıt
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Kayıt Ol Şifremi Unuttum
Bir Ayet / Bir Hadis
Bir Ayet
Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. A'raf 34
Bir Hadis

Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.

Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
Bir Söz
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. - Hz.Ali
Hava Durumu
NIGDE
Linkler
İstatistikler
Tekil (Bugün 484
Toplam 68917275
En Fazla 90049
Ortalama 18227
Üye Sayısı 55357
Bugün Üye Olan 0

UMUT FM © 2013 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım