Multimedia ( Görüntülü )
Multimedia ( Sesli )

Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz
Önceki Site Daha Güzeldi
İyi
İdare Eder
Çok Güzel
Mahir Al Maegali - Sure Sure Kuran

Medya Adı

Hit

Dinle / İzle

001 Fatiha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

12996 

Dinle/ İzle

002 Bakara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

7201 

Dinle/ İzle

003 Al-i İmran (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3444 

Dinle/ İzle

004 Nisa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2229 

Dinle/ İzle

005 Maide (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1968 

Dinle/ İzle

006 En'am (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1672 

Dinle/ İzle

007 A'raf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1418 

Dinle/ İzle

008 Enfal (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1082 

Dinle/ İzle

009 Tevbe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2328 

Dinle/ İzle

010 Yunus (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1261 

Dinle/ İzle

011 Hud (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1152 

Dinle/ İzle

012 Yusuf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2386 

Dinle/ İzle

013 Ra'd (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1021 

Dinle/ İzle

014 İbrahim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1350 

Dinle/ İzle

015 Hicr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1039 

Dinle/ İzle

016 Nahl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1078 

Dinle/ İzle

017 İsra (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1289 

Dinle/ İzle

018 Kehf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1722 

Dinle/ İzle

019 Meryem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2600 

Dinle/ İzle

020 Taha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1703 

Dinle/ İzle

021 Enbiya (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1124 

Dinle/ İzle

022 Hac (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2172 

Dinle/ İzle

023 Mü'minun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1146 

Dinle/ İzle

024 Nur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1179 

Dinle/ İzle

025 Furkan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1248 

Dinle/ İzle

026 Şuara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

971 

Dinle/ İzle

027 Neml (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

977 

Dinle/ İzle

028 Kasas (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1055 

Dinle/ İzle

029 Ankebut (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1089 

Dinle/ İzle

030 Rum (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

790 

Dinle/ İzle

031 Lokman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1008 

Dinle/ İzle

032 Secde (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1028 

Dinle/ İzle

033 Ahzab (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1060 

Dinle/ İzle

034 Sebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

860 

Dinle/ İzle

035 Fatır (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1038 

Dinle/ İzle

036 Yasin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

82562 

Dinle/ İzle

037 Saffat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1136 

Dinle/ İzle

038 Sad (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

763 

Dinle/ İzle

039 Zümer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1144 

Dinle/ İzle

040 Mü'min (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1021 

Dinle/ İzle

041 Fussilet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

980 

Dinle/ İzle

042 Şura (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

750 

Dinle/ İzle

043 Zuhruf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

768 

Dinle/ İzle

044 Duhan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1736 

Dinle/ İzle

045 Casiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

764 

Dinle/ İzle

046 Ahkaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

703 

Dinle/ İzle

047 Muhammed (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1675 

Dinle/ İzle

048 Fetih (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

3669 

Dinle/ İzle

049 Hucurat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

946 

Dinle/ İzle

050 Kaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

801 

Dinle/ İzle

051 Zariyat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

879 

Dinle/ İzle

052 Tur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

931 

Dinle/ İzle

053 Necm (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

801 

Dinle/ İzle

054 Kamer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

807 

Dinle/ İzle

055 Rahman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4177 

Dinle/ İzle

056 Vakıa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4869 

Dinle/ İzle

057 Hadid (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

819 

Dinle/ İzle

058 Mücadele (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

882 

Dinle/ İzle

059 Haşr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1616 

Dinle/ İzle

060 Mümtehine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

748 

Dinle/ İzle

061 Saf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

918 

Dinle/ İzle

062 Cuma (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2845 

Dinle/ İzle

063 Münafikun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

803 

Dinle/ İzle

064 Tegabün (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

747 

Dinle/ İzle

065 Talak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

686 

Dinle/ İzle

066 Tahrim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

703 

Dinle/ İzle

067 Mülk (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5117 

Dinle/ İzle

068 Kalem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1170 

Dinle/ İzle

069 Hakka (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

937 

Dinle/ İzle

070 Mearic (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

732 

Dinle/ İzle

071 Nuh (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

848 

Dinle/ İzle

072 Cin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1044 

Dinle/ İzle

073 Müzzemmil (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

804 

Dinle/ İzle

074 Müddesir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

802 

Dinle/ İzle

075 Kıyamet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2284 

Dinle/ İzle

076 İnsan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

886 

Dinle/ İzle

077 Murselat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

888 

Dinle/ İzle

078 Nebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2904 

Dinle/ İzle

079 Naziat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

884 

Dinle/ İzle

080 Abese (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1068 

Dinle/ İzle

081 Tekvir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1054 

Dinle/ İzle

082 İnfitar (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

988 

Dinle/ İzle

083 Mutaffifin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

952 

Dinle/ İzle

084 İnşikak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1189 

Dinle/ İzle

085 Buruc (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

960 

Dinle/ İzle

086 Tarık (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1229 

Dinle/ İzle

087 A'la (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1014 

Dinle/ İzle

088 Ğaşiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1039 

Dinle/ İzle

089 Fecr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1084 

Dinle/ İzle

090 Beled (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1009 

Dinle/ İzle

091 Şems (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1046 

Dinle/ İzle

092 Leyl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1054 

Dinle/ İzle

093 Duha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2120 

Dinle/ İzle

094 İnşirah (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2081 

Dinle/ İzle

095 Tin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1542 

Dinle/ İzle

096 Alak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1461 

Dinle/ İzle

097 Kadir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1897 

Dinle/ İzle

098 Beyyine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1290 

Dinle/ İzle

099 Zilzal (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2139 

Dinle/ İzle

100 Adiyat (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1307 

Dinle/ İzle

101 Kaari'a (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

6745 

Dinle/ İzle

102 Tekasür (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1499 

Dinle/ İzle

103 Asr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1887 

Dinle/ İzle

104 Hümeze (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1730 

Dinle/ İzle

105 Fil (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1820 

Dinle/ İzle

106 Kureyş (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1451 

Dinle/ İzle

107 Ma'un (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1571 

Dinle/ İzle

108 Kevser (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1669 

Dinle/ İzle

109 Kafirun (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1925 

Dinle/ İzle

110 Nasr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1562 

Dinle/ İzle

111 Tebbet (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1968 

Dinle/ İzle

112 İhlas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2678 

Dinle/ İzle

113 Felak (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2609 

Dinle/ İzle

114 Nas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3735 

Dinle/ İzle

Arama
Üye Giriş / Kayıt
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Kayıt Ol Şifremi Unuttum
Bir Ayet / Bir Hadis
Bir Ayet
Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. A'raf 34
Bir Hadis

Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.

Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
Bir Söz
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. - Hz.Ali
Hava Durumu
NIGDE
Linkler
İstatistikler
Tekil (Bugün 387
Toplam 69104745
En Fazla 90049
Ortalama 18109
Üye Sayısı 55376
Bugün Üye Olan 0

UMUT FM © 2013 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım