Multimedia ( Görüntülü )
Multimedia ( Sesli )

Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz
Önceki Site Daha Güzeldi
İyi
İdare Eder
Çok Güzel
Mahir Al Maegali - Sure Sure Kuran

Medya Adı

Hit

Dinle / İzle

001 Fatiha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

13079 

Dinle/ İzle

002 Bakara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

7260 

Dinle/ İzle

003 Al-i İmran (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3473 

Dinle/ İzle

004 Nisa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2278 

Dinle/ İzle

005 Maide (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1991 

Dinle/ İzle

006 En'am (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1705 

Dinle/ İzle

007 A'raf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1444 

Dinle/ İzle

008 Enfal (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1126 

Dinle/ İzle

009 Tevbe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2359 

Dinle/ İzle

010 Yunus (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1284 

Dinle/ İzle

011 Hud (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1172 

Dinle/ İzle

012 Yusuf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2441 

Dinle/ İzle

013 Ra'd (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1077 

Dinle/ İzle

014 İbrahim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1375 

Dinle/ İzle

015 Hicr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1073 

Dinle/ İzle

016 Nahl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1098 

Dinle/ İzle

017 İsra (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1332 

Dinle/ İzle

018 Kehf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1773 

Dinle/ İzle

019 Meryem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2649 

Dinle/ İzle

020 Taha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1732 

Dinle/ İzle

021 Enbiya (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1151 

Dinle/ İzle

022 Hac (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2204 

Dinle/ İzle

023 Mü'minun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1169 

Dinle/ İzle

024 Nur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1207 

Dinle/ İzle

025 Furkan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1275 

Dinle/ İzle

026 Şuara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

994 

Dinle/ İzle

027 Neml (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

997 

Dinle/ İzle

028 Kasas (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1085 

Dinle/ İzle

029 Ankebut (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1151 

Dinle/ İzle

030 Rum (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

819 

Dinle/ İzle

031 Lokman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1039 

Dinle/ İzle

032 Secde (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1068 

Dinle/ İzle

033 Ahzab (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1104 

Dinle/ İzle

034 Sebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

883 

Dinle/ İzle

035 Fatır (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1081 

Dinle/ İzle

036 Yasin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

82674 

Dinle/ İzle

037 Saffat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1165 

Dinle/ İzle

038 Sad (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

798 

Dinle/ İzle

039 Zümer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1172 

Dinle/ İzle

040 Mü'min (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1046 

Dinle/ İzle

041 Fussilet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1014 

Dinle/ İzle

042 Şura (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

775 

Dinle/ İzle

043 Zuhruf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

812 

Dinle/ İzle

044 Duhan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1765 

Dinle/ İzle

045 Casiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

807 

Dinle/ İzle

046 Ahkaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

748 

Dinle/ İzle

047 Muhammed (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1733 

Dinle/ İzle

048 Fetih (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

3724 

Dinle/ İzle

049 Hucurat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

985 

Dinle/ İzle

050 Kaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

843 

Dinle/ İzle

051 Zariyat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

907 

Dinle/ İzle

052 Tur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

968 

Dinle/ İzle

053 Necm (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

825 

Dinle/ İzle

054 Kamer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

837 

Dinle/ İzle

055 Rahman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4216 

Dinle/ İzle

056 Vakıa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4910 

Dinle/ İzle

057 Hadid (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

853 

Dinle/ İzle

058 Mücadele (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

914 

Dinle/ İzle

059 Haşr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1656 

Dinle/ İzle

060 Mümtehine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

786 

Dinle/ İzle

061 Saf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

948 

Dinle/ İzle

062 Cuma (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2887 

Dinle/ İzle

063 Münafikun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

841 

Dinle/ İzle

064 Tegabün (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

786 

Dinle/ İzle

065 Talak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

752 

Dinle/ İzle

066 Tahrim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

749 

Dinle/ İzle

067 Mülk (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5166 

Dinle/ İzle

068 Kalem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1201 

Dinle/ İzle

069 Hakka (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

972 

Dinle/ İzle

070 Mearic (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

769 

Dinle/ İzle

071 Nuh (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

885 

Dinle/ İzle

072 Cin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1078 

Dinle/ İzle

073 Müzzemmil (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

830 

Dinle/ İzle

074 Müddesir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

845 

Dinle/ İzle

075 Kıyamet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2319 

Dinle/ İzle

076 İnsan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

926 

Dinle/ İzle

077 Murselat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

920 

Dinle/ İzle

078 Nebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2949 

Dinle/ İzle

079 Naziat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

925 

Dinle/ İzle

080 Abese (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1105 

Dinle/ İzle

081 Tekvir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1084 

Dinle/ İzle

082 İnfitar (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1041 

Dinle/ İzle

083 Mutaffifin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

976 

Dinle/ İzle

084 İnşikak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1234 

Dinle/ İzle

085 Buruc (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

996 

Dinle/ İzle

086 Tarık (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1266 

Dinle/ İzle

087 A'la (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1051 

Dinle/ İzle

088 Ğaşiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1074 

Dinle/ İzle

089 Fecr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1117 

Dinle/ İzle

090 Beled (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1050 

Dinle/ İzle

091 Şems (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1075 

Dinle/ İzle

092 Leyl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1090 

Dinle/ İzle

093 Duha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2157 

Dinle/ İzle

094 İnşirah (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2133 

Dinle/ İzle

095 Tin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1585 

Dinle/ İzle

096 Alak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1499 

Dinle/ İzle

097 Kadir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1945 

Dinle/ İzle

098 Beyyine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1343 

Dinle/ İzle

099 Zilzal (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2181 

Dinle/ İzle

100 Adiyat (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1356 

Dinle/ İzle

101 Kaari'a (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

6792 

Dinle/ İzle

102 Tekasür (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1570 

Dinle/ İzle

103 Asr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1920 

Dinle/ İzle

104 Hümeze (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1767 

Dinle/ İzle

105 Fil (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1856 

Dinle/ İzle

106 Kureyş (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1494 

Dinle/ İzle

107 Ma'un (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1599 

Dinle/ İzle

108 Kevser (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1705 

Dinle/ İzle

109 Kafirun (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1972 

Dinle/ İzle

110 Nasr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1597 

Dinle/ İzle

111 Tebbet (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1997 

Dinle/ İzle

112 İhlas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2721 

Dinle/ İzle

113 Felak (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2663 

Dinle/ İzle

114 Nas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3814 

Dinle/ İzle

Arama
Üye Giriş / Kayıt
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Kayıt Ol Şifremi Unuttum
Bir Ayet / Bir Hadis
Bir Ayet
Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. A'raf 34
Bir Hadis

Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.

Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
Bir Söz
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. - Hz.Ali
Hava Durumu
NIGDE
Linkler
İstatistikler
Tekil (Bugün 8425
Toplam 69692059
En Fazla 90049
Ortalama 17810
Üye Sayısı 55427
Bugün Üye Olan 0

UMUT FM © 2013 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım