Multimedia ( Görüntülü )
Multimedia ( Sesli )

Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz
Önceki Site Daha Güzeldi
İyi
İdare Eder
Çok Güzel
Mahir Al Maegali - Sure Sure Kuran

Medya Adı

Hit

Dinle / İzle

001 Fatiha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

13459 

Dinle/ İzle

002 Bakara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

7491 

Dinle/ İzle

003 Al-i İmran (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3611 

Dinle/ İzle

004 Nisa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2429 

Dinle/ İzle

005 Maide (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2132 

Dinle/ İzle

006 En'am (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1849 

Dinle/ İzle

007 A'raf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1605 

Dinle/ İzle

008 Enfal (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1261 

Dinle/ İzle

009 Tevbe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2517 

Dinle/ İzle

010 Yunus (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1397 

Dinle/ İzle

011 Hud (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1269 

Dinle/ İzle

012 Yusuf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2595 

Dinle/ İzle

013 Ra'd (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1219 

Dinle/ İzle

014 İbrahim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1511 

Dinle/ İzle

015 Hicr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1238 

Dinle/ İzle

016 Nahl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1311 

Dinle/ İzle

017 İsra (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1498 

Dinle/ İzle

018 Kehf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1961 

Dinle/ İzle

019 Meryem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2855 

Dinle/ İzle

020 Taha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1911 

Dinle/ İzle

021 Enbiya (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1289 

Dinle/ İzle

022 Hac (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2327 

Dinle/ İzle

023 Mü'minun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1296 

Dinle/ İzle

024 Nur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1335 

Dinle/ İzle

025 Furkan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1433 

Dinle/ İzle

026 Şuara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1150 

Dinle/ İzle

027 Neml (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1121 

Dinle/ İzle

028 Kasas (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1200 

Dinle/ İzle

029 Ankebut (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1314 

Dinle/ İzle

030 Rum (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1000 

Dinle/ İzle

031 Lokman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1152 

Dinle/ İzle

032 Secde (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1223 

Dinle/ İzle

033 Ahzab (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1227 

Dinle/ İzle

034 Sebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1016 

Dinle/ İzle

035 Fatır (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1233 

Dinle/ İzle

036 Yasin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

83309 

Dinle/ İzle

037 Saffat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1364 

Dinle/ İzle

038 Sad (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

956 

Dinle/ İzle

039 Zümer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1307 

Dinle/ İzle

040 Mü'min (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1203 

Dinle/ İzle

041 Fussilet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1195 

Dinle/ İzle

042 Şura (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

894 

Dinle/ İzle

043 Zuhruf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

953 

Dinle/ İzle

044 Duhan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1979 

Dinle/ İzle

045 Casiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

945 

Dinle/ İzle

046 Ahkaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

891 

Dinle/ İzle

047 Muhammed (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1870 

Dinle/ İzle

048 Fetih (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

3979 

Dinle/ İzle

049 Hucurat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1122 

Dinle/ İzle

050 Kaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1004 

Dinle/ İzle

051 Zariyat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1057 

Dinle/ İzle

052 Tur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1123 

Dinle/ İzle

053 Necm (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

986 

Dinle/ İzle

054 Kamer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

955 

Dinle/ İzle

055 Rahman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4476 

Dinle/ İzle

056 Vakıa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5198 

Dinle/ İzle

057 Hadid (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1043 

Dinle/ İzle

058 Mücadele (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1027 

Dinle/ İzle

059 Haşr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1790 

Dinle/ İzle

060 Mümtehine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

927 

Dinle/ İzle

061 Saf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1135 

Dinle/ İzle

062 Cuma (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3099 

Dinle/ İzle

063 Münafikun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

996 

Dinle/ İzle

064 Tegabün (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

941 

Dinle/ İzle

065 Talak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

915 

Dinle/ İzle

066 Tahrim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

868 

Dinle/ İzle

067 Mülk (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5374 

Dinle/ İzle

068 Kalem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1383 

Dinle/ İzle

069 Hakka (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1095 

Dinle/ İzle

070 Mearic (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

921 

Dinle/ İzle

071 Nuh (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1005 

Dinle/ İzle

072 Cin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1239 

Dinle/ İzle

073 Müzzemmil (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1026 

Dinle/ İzle

074 Müddesir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1017 

Dinle/ İzle

075 Kıyamet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2486 

Dinle/ İzle

076 İnsan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1059 

Dinle/ İzle

077 Murselat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1061 

Dinle/ İzle

078 Nebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3130 

Dinle/ İzle

079 Naziat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1122 

Dinle/ İzle

080 Abese (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1298 

Dinle/ İzle

081 Tekvir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1242 

Dinle/ İzle

082 İnfitar (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1181 

Dinle/ İzle

083 Mutaffifin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1122 

Dinle/ İzle

084 İnşikak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1387 

Dinle/ İzle

085 Buruc (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1145 

Dinle/ İzle

086 Tarık (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1403 

Dinle/ İzle

087 A'la (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1208 

Dinle/ İzle

088 Ğaşiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1231 

Dinle/ İzle

089 Fecr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1262 

Dinle/ İzle

090 Beled (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1241 

Dinle/ İzle

091 Şems (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1222 

Dinle/ İzle

092 Leyl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1229 

Dinle/ İzle

093 Duha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2329 

Dinle/ İzle

094 İnşirah (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2328 

Dinle/ İzle

095 Tin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1798 

Dinle/ İzle

096 Alak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1713 

Dinle/ İzle

097 Kadir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2101 

Dinle/ İzle

098 Beyyine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1532 

Dinle/ İzle

099 Zilzal (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2333 

Dinle/ İzle

100 Adiyat (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1523 

Dinle/ İzle

101 Kaari'a (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

7066 

Dinle/ İzle

102 Tekasür (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1810 

Dinle/ İzle

103 Asr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2152 

Dinle/ İzle

104 Hümeze (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1942 

Dinle/ İzle

105 Fil (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2172 

Dinle/ İzle

106 Kureyş (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1671 

Dinle/ İzle

107 Ma'un (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1756 

Dinle/ İzle

108 Kevser (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1989 

Dinle/ İzle

109 Kafirun (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

2227 

Dinle/ İzle

110 Nasr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1802 

Dinle/ İzle

111 Tebbet (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2274 

Dinle/ İzle

112 İhlas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2935 

Dinle/ İzle

113 Felak (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2880 

Dinle/ İzle

114 Nas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4093 

Dinle/ İzle

Arama
Üye Giriş / Kayıt
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Kayıt Ol Şifremi Unuttum
Bir Ayet / Bir Hadis
Bir Ayet
Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. A'raf 34
Bir Hadis

Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.

Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
Bir Söz
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. - Hz.Ali
Hava Durumu
NIGDE
Linkler
İstatistikler
Tekil (Bugün 3104
Toplam 72072607
En Fazla 90049
Ortalama 16462
Üye Sayısı 55541
Bugün Üye Olan 0

UMUT FM © 2013 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım
Palmiyekocak.com Haberler