Multimedia ( Görüntülü )
Multimedia ( Sesli )

Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz
Önceki Site Daha Güzeldi
İyi
İdare Eder
Çok Güzel
Mahir Al Maegali - Sure Sure Kuran

Medya Adı

Hit

Dinle / İzle

001 Fatiha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

13284 

Dinle/ İzle

002 Bakara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

7396 

Dinle/ İzle

003 Al-i İmran (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3567 

Dinle/ İzle

004 Nisa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2388 

Dinle/ İzle

005 Maide (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2091 

Dinle/ İzle

006 En'am (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1790 

Dinle/ İzle

007 A'raf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1552 

Dinle/ İzle

008 Enfal (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1218 

Dinle/ İzle

009 Tevbe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2458 

Dinle/ İzle

010 Yunus (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1360 

Dinle/ İzle

011 Hud (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1240 

Dinle/ İzle

012 Yusuf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2559 

Dinle/ İzle

013 Ra'd (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1166 

Dinle/ İzle

014 İbrahim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1476 

Dinle/ İzle

015 Hicr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1164 

Dinle/ İzle

016 Nahl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1204 

Dinle/ İzle

017 İsra (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1458 

Dinle/ İzle

018 Kehf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1912 

Dinle/ İzle

019 Meryem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2787 

Dinle/ İzle

020 Taha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1856 

Dinle/ İzle

021 Enbiya (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1253 

Dinle/ İzle

022 Hac (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2289 

Dinle/ İzle

023 Mü'minun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1254 

Dinle/ İzle

024 Nur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1282 

Dinle/ İzle

025 Furkan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1385 

Dinle/ İzle

026 Şuara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1111 

Dinle/ İzle

027 Neml (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1065 

Dinle/ İzle

028 Kasas (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1164 

Dinle/ İzle

029 Ankebut (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1266 

Dinle/ İzle

030 Rum (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

910 

Dinle/ İzle

031 Lokman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1114 

Dinle/ İzle

032 Secde (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1172 

Dinle/ İzle

033 Ahzab (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1192 

Dinle/ İzle

034 Sebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

979 

Dinle/ İzle

035 Fatır (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1190 

Dinle/ İzle

036 Yasin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

83018 

Dinle/ İzle

037 Saffat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1265 

Dinle/ İzle

038 Sad (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

874 

Dinle/ İzle

039 Zümer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1261 

Dinle/ İzle

040 Mü'min (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1144 

Dinle/ İzle

041 Fussilet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1117 

Dinle/ İzle

042 Şura (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

859 

Dinle/ İzle

043 Zuhruf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

915 

Dinle/ İzle

044 Duhan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1870 

Dinle/ İzle

045 Casiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

902 

Dinle/ İzle

046 Ahkaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

852 

Dinle/ İzle

047 Muhammed (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1839 

Dinle/ İzle

048 Fetih (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

3862 

Dinle/ İzle

049 Hucurat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1091 

Dinle/ İzle

050 Kaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

933 

Dinle/ İzle

051 Zariyat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1012 

Dinle/ İzle

052 Tur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1058 

Dinle/ İzle

053 Necm (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

937 

Dinle/ İzle

054 Kamer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

919 

Dinle/ İzle

055 Rahman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4372 

Dinle/ İzle

056 Vakıa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5064 

Dinle/ İzle

057 Hadid (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

953 

Dinle/ İzle

058 Mücadele (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

988 

Dinle/ İzle

059 Haşr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1751 

Dinle/ İzle

060 Mümtehine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

883 

Dinle/ İzle

061 Saf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1092 

Dinle/ İzle

062 Cuma (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3019 

Dinle/ İzle

063 Münafikun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

945 

Dinle/ İzle

064 Tegabün (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

885 

Dinle/ İzle

065 Talak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

868 

Dinle/ İzle

066 Tahrim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

818 

Dinle/ İzle

067 Mülk (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5307 

Dinle/ İzle

068 Kalem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1268 

Dinle/ İzle

069 Hakka (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1037 

Dinle/ İzle

070 Mearic (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

874 

Dinle/ İzle

071 Nuh (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

965 

Dinle/ İzle

072 Cin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1173 

Dinle/ İzle

073 Müzzemmil (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

924 

Dinle/ İzle

074 Müddesir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

963 

Dinle/ İzle

075 Kıyamet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2441 

Dinle/ İzle

076 İnsan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1010 

Dinle/ İzle

077 Murselat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1004 

Dinle/ İzle

078 Nebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3072 

Dinle/ İzle

079 Naziat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1021 

Dinle/ İzle

080 Abese (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1227 

Dinle/ İzle

081 Tekvir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1170 

Dinle/ İzle

082 İnfitar (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1125 

Dinle/ İzle

083 Mutaffifin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1068 

Dinle/ İzle

084 İnşikak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1328 

Dinle/ İzle

085 Buruc (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1100 

Dinle/ İzle

086 Tarık (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1344 

Dinle/ İzle

087 A'la (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1167 

Dinle/ İzle

088 Ğaşiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1191 

Dinle/ İzle

089 Fecr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1216 

Dinle/ İzle

090 Beled (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1178 

Dinle/ İzle

091 Şems (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1169 

Dinle/ İzle

092 Leyl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1191 

Dinle/ İzle

093 Duha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2274 

Dinle/ İzle

094 İnşirah (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2257 

Dinle/ İzle

095 Tin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1743 

Dinle/ İzle

096 Alak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1626 

Dinle/ İzle

097 Kadir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2061 

Dinle/ İzle

098 Beyyine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1460 

Dinle/ İzle

099 Zilzal (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2286 

Dinle/ İzle

100 Adiyat (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1475 

Dinle/ İzle

101 Kaari'a (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

6933 

Dinle/ İzle

102 Tekasür (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1713 

Dinle/ İzle

103 Asr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2018 

Dinle/ İzle

104 Hümeze (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1882 

Dinle/ İzle

105 Fil (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2005 

Dinle/ İzle

106 Kureyş (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1604 

Dinle/ İzle

107 Ma'un (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1706 

Dinle/ İzle

108 Kevser (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1821 

Dinle/ İzle

109 Kafirun (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

2137 

Dinle/ İzle

110 Nasr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1728 

Dinle/ İzle

111 Tebbet (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2182 

Dinle/ İzle

112 İhlas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2850 

Dinle/ İzle

113 Felak (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2814 

Dinle/ İzle

114 Nas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3987 

Dinle/ İzle

Arama
Üye Giriş / Kayıt
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Kayıt Ol Şifremi Unuttum
Bir Ayet / Bir Hadis
Bir Ayet
Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. A'raf 34
Bir Hadis

Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.

Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
Bir Söz
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. - Hz.Ali
Hava Durumu
NIGDE
Linkler
İstatistikler
Tekil (Bugün 4651
Toplam 71086814
En Fazla 90049
Ortalama 17055
Üye Sayısı 55503
Bugün Üye Olan 0

UMUT FM © 2013 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım
palmiyekocak.com