Multimedia ( Görüntülü )
Multimedia ( Sesli )

Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz
Önceki Site Daha Güzeldi
İyi
İdare Eder
Çok Güzel
Mahir Al Maegali - Sure Sure Kuran

Medya Adı

Hit

Dinle / İzle

001 Fatiha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

13589 

Dinle/ İzle

002 Bakara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

7510 

Dinle/ İzle

003 Al-i İmran (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3639 

Dinle/ İzle

004 Nisa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2446 

Dinle/ İzle

005 Maide (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2148 

Dinle/ İzle

006 En'am (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1883 

Dinle/ İzle

007 A'raf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1630 

Dinle/ İzle

008 Enfal (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1298 

Dinle/ İzle

009 Tevbe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2570 

Dinle/ İzle

010 Yunus (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1418 

Dinle/ İzle

011 Hud (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1280 

Dinle/ İzle

012 Yusuf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2629 

Dinle/ İzle

013 Ra'd (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1231 

Dinle/ İzle

014 İbrahim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1524 

Dinle/ İzle

015 Hicr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1254 

Dinle/ İzle

016 Nahl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1342 

Dinle/ İzle

017 İsra (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1513 

Dinle/ İzle

018 Kehf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1981 

Dinle/ İzle

019 Meryem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2875 

Dinle/ İzle

020 Taha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1936 

Dinle/ İzle

021 Enbiya (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1304 

Dinle/ İzle

022 Hac (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2339 

Dinle/ İzle

023 Mü'minun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1309 

Dinle/ İzle

024 Nur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1359 

Dinle/ İzle

025 Furkan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1447 

Dinle/ İzle

026 Şuara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1167 

Dinle/ İzle

027 Neml (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1138 

Dinle/ İzle

028 Kasas (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1215 

Dinle/ İzle

029 Ankebut (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1340 

Dinle/ İzle

030 Rum (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1010 

Dinle/ İzle

031 Lokman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1172 

Dinle/ İzle

032 Secde (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1235 

Dinle/ İzle

033 Ahzab (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1245 

Dinle/ İzle

034 Sebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1031 

Dinle/ İzle

035 Fatır (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1247 

Dinle/ İzle

036 Yasin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

83438 

Dinle/ İzle

037 Saffat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1390 

Dinle/ İzle

038 Sad (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

972 

Dinle/ İzle

039 Zümer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1326 

Dinle/ İzle

040 Mü'min (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1228 

Dinle/ İzle

041 Fussilet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1221 

Dinle/ İzle

042 Şura (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

916 

Dinle/ İzle

043 Zuhruf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

970 

Dinle/ İzle

044 Duhan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

2055 

Dinle/ İzle

045 Casiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

969 

Dinle/ İzle

046 Ahkaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

904 

Dinle/ İzle

047 Muhammed (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1884 

Dinle/ İzle

048 Fetih (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

4046 

Dinle/ İzle

049 Hucurat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1140 

Dinle/ İzle

050 Kaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1020 

Dinle/ İzle

051 Zariyat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1068 

Dinle/ İzle

052 Tur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1142 

Dinle/ İzle

053 Necm (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

994 

Dinle/ İzle

054 Kamer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

967 

Dinle/ İzle

055 Rahman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4512 

Dinle/ İzle

056 Vakıa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5254 

Dinle/ İzle

057 Hadid (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1127 

Dinle/ İzle

058 Mücadele (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1044 

Dinle/ İzle

059 Haşr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1805 

Dinle/ İzle

060 Mümtehine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

946 

Dinle/ İzle

061 Saf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1152 

Dinle/ İzle

062 Cuma (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3129 

Dinle/ İzle

063 Münafikun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1022 

Dinle/ İzle

064 Tegabün (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

956 

Dinle/ İzle

065 Talak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

932 

Dinle/ İzle

066 Tahrim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

887 

Dinle/ İzle

067 Mülk (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5400 

Dinle/ İzle

068 Kalem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1401 

Dinle/ İzle

069 Hakka (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1110 

Dinle/ İzle

070 Mearic (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

953 

Dinle/ İzle

071 Nuh (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1027 

Dinle/ İzle

072 Cin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1272 

Dinle/ İzle

073 Müzzemmil (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1065 

Dinle/ İzle

074 Müddesir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1033 

Dinle/ İzle

075 Kıyamet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2500 

Dinle/ İzle

076 İnsan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1071 

Dinle/ İzle

077 Murselat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1076 

Dinle/ İzle

078 Nebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3180 

Dinle/ İzle

079 Naziat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1177 

Dinle/ İzle

080 Abese (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1326 

Dinle/ İzle

081 Tekvir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1261 

Dinle/ İzle

082 İnfitar (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1204 

Dinle/ İzle

083 Mutaffifin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1141 

Dinle/ İzle

084 İnşikak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1419 

Dinle/ İzle

085 Buruc (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1173 

Dinle/ İzle

086 Tarık (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1432 

Dinle/ İzle

087 A'la (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1222 

Dinle/ İzle

088 Ğaşiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1250 

Dinle/ İzle

089 Fecr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1276 

Dinle/ İzle

090 Beled (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1259 

Dinle/ İzle

091 Şems (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1243 

Dinle/ İzle

092 Leyl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1242 

Dinle/ İzle

093 Duha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2340 

Dinle/ İzle

094 İnşirah (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2395 

Dinle/ İzle

095 Tin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1819 

Dinle/ İzle

096 Alak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1767 

Dinle/ İzle

097 Kadir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2130 

Dinle/ İzle

098 Beyyine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1559 

Dinle/ İzle

099 Zilzal (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2362 

Dinle/ İzle

100 Adiyat (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1551 

Dinle/ İzle

101 Kaari'a (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

7129 

Dinle/ İzle

102 Tekasür (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1870 

Dinle/ İzle

103 Asr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2227 

Dinle/ İzle

104 Hümeze (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1967 

Dinle/ İzle

105 Fil (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2257 

Dinle/ İzle

106 Kureyş (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1691 

Dinle/ İzle

107 Ma'un (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1803 

Dinle/ İzle

108 Kevser (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2020 

Dinle/ İzle

109 Kafirun (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

2260 

Dinle/ İzle

110 Nasr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1857 

Dinle/ İzle

111 Tebbet (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2309 

Dinle/ İzle

112 İhlas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2956 

Dinle/ İzle

113 Felak (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2919 

Dinle/ İzle

114 Nas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4152 

Dinle/ İzle

Arama
Üye Giriş / Kayıt
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Kayıt Ol Şifremi Unuttum
Bir Ayet / Bir Hadis
Bir Ayet
Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. A'raf 34
Bir Hadis

Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.

Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
Bir Söz
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. - Hz.Ali
Hava Durumu
NIGDE
Linkler
İstatistikler
Tekil (Bugün 1835
Toplam 72408620
En Fazla 90049
Ortalama 16224
Üye Sayısı 55551
Bugün Üye Olan 0

UMUT FM © 2013 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım
Palmiyekocak.com Haberler