Multimedia ( Görüntülü )
Multimedia ( Sesli )

Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz
Önceki Site Daha Güzeldi
İyi
İdare Eder
Çok Güzel
Mahir Al Maegali - Sure Sure Kuran

Medya Adı

Hit

Dinle / İzle

001 Fatiha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

13099 

Dinle/ İzle

002 Bakara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

7267 

Dinle/ İzle

003 Al-i İmran (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3485 

Dinle/ İzle

004 Nisa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2285 

Dinle/ İzle

005 Maide (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1999 

Dinle/ İzle

006 En'am (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1710 

Dinle/ İzle

007 A'raf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1461 

Dinle/ İzle

008 Enfal (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1139 

Dinle/ İzle

009 Tevbe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2364 

Dinle/ İzle

010 Yunus (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1288 

Dinle/ İzle

011 Hud (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1176 

Dinle/ İzle

012 Yusuf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2457 

Dinle/ İzle

013 Ra'd (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1089 

Dinle/ İzle

014 İbrahim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1386 

Dinle/ İzle

015 Hicr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1076 

Dinle/ İzle

016 Nahl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1104 

Dinle/ İzle

017 İsra (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1344 

Dinle/ İzle

018 Kehf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1788 

Dinle/ İzle

019 Meryem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2661 

Dinle/ İzle

020 Taha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1738 

Dinle/ İzle

021 Enbiya (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1158 

Dinle/ İzle

022 Hac (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2209 

Dinle/ İzle

023 Mü'minun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1179 

Dinle/ İzle

024 Nur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1212 

Dinle/ İzle

025 Furkan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1284 

Dinle/ İzle

026 Şuara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1000 

Dinle/ İzle

027 Neml (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1002 

Dinle/ İzle

028 Kasas (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1090 

Dinle/ İzle

029 Ankebut (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1183 

Dinle/ İzle

030 Rum (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

824 

Dinle/ İzle

031 Lokman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1046 

Dinle/ İzle

032 Secde (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1083 

Dinle/ İzle

033 Ahzab (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1111 

Dinle/ İzle

034 Sebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

889 

Dinle/ İzle

035 Fatır (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1093 

Dinle/ İzle

036 Yasin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

82729 

Dinle/ İzle

037 Saffat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1171 

Dinle/ İzle

038 Sad (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

801 

Dinle/ İzle

039 Zümer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1177 

Dinle/ İzle

040 Mü'min (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1057 

Dinle/ İzle

041 Fussilet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1020 

Dinle/ İzle

042 Şura (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

781 

Dinle/ İzle

043 Zuhruf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

818 

Dinle/ İzle

044 Duhan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1773 

Dinle/ İzle

045 Casiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

814 

Dinle/ İzle

046 Ahkaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

770 

Dinle/ İzle

047 Muhammed (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1747 

Dinle/ İzle

048 Fetih (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

3740 

Dinle/ İzle

049 Hucurat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1015 

Dinle/ İzle

050 Kaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

851 

Dinle/ İzle

051 Zariyat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

914 

Dinle/ İzle

052 Tur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

979 

Dinle/ İzle

053 Necm (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

833 

Dinle/ İzle

054 Kamer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

842 

Dinle/ İzle

055 Rahman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4237 

Dinle/ İzle

056 Vakıa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4925 

Dinle/ İzle

057 Hadid (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

860 

Dinle/ İzle

058 Mücadele (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

920 

Dinle/ İzle

059 Haşr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1662 

Dinle/ İzle

060 Mümtehine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

796 

Dinle/ İzle

061 Saf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

955 

Dinle/ İzle

062 Cuma (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2902 

Dinle/ İzle

063 Münafikun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

850 

Dinle/ İzle

064 Tegabün (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

793 

Dinle/ İzle

065 Talak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

765 

Dinle/ İzle

066 Tahrim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

756 

Dinle/ İzle

067 Mülk (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5187 

Dinle/ İzle

068 Kalem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1208 

Dinle/ İzle

069 Hakka (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

976 

Dinle/ İzle

070 Mearic (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

777 

Dinle/ İzle

071 Nuh (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

888 

Dinle/ İzle

072 Cin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1087 

Dinle/ İzle

073 Müzzemmil (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

838 

Dinle/ İzle

074 Müddesir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

850 

Dinle/ İzle

075 Kıyamet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2341 

Dinle/ İzle

076 İnsan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

934 

Dinle/ İzle

077 Murselat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

928 

Dinle/ İzle

078 Nebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2965 

Dinle/ İzle

079 Naziat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

932 

Dinle/ İzle

080 Abese (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1123 

Dinle/ İzle

081 Tekvir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1099 

Dinle/ İzle

082 İnfitar (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1050 

Dinle/ İzle

083 Mutaffifin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

986 

Dinle/ İzle

084 İnşikak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1249 

Dinle/ İzle

085 Buruc (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1008 

Dinle/ İzle

086 Tarık (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1273 

Dinle/ İzle

087 A'la (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1065 

Dinle/ İzle

088 Ğaşiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1090 

Dinle/ İzle

089 Fecr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1127 

Dinle/ İzle

090 Beled (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1065 

Dinle/ İzle

091 Şems (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1086 

Dinle/ İzle

092 Leyl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1099 

Dinle/ İzle

093 Duha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2167 

Dinle/ İzle

094 İnşirah (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2154 

Dinle/ İzle

095 Tin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1597 

Dinle/ İzle

096 Alak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1509 

Dinle/ İzle

097 Kadir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1956 

Dinle/ İzle

098 Beyyine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1351 

Dinle/ İzle

099 Zilzal (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2191 

Dinle/ İzle

100 Adiyat (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1373 

Dinle/ İzle

101 Kaari'a (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

6805 

Dinle/ İzle

102 Tekasür (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1584 

Dinle/ İzle

103 Asr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1933 

Dinle/ İzle

104 Hümeze (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1780 

Dinle/ İzle

105 Fil (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1873 

Dinle/ İzle

106 Kureyş (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1504 

Dinle/ İzle

107 Ma'un (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1607 

Dinle/ İzle

108 Kevser (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1713 

Dinle/ İzle

109 Kafirun (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1988 

Dinle/ İzle

110 Nasr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1615 

Dinle/ İzle

111 Tebbet (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2010 

Dinle/ İzle

112 İhlas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2734 

Dinle/ İzle

113 Felak (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2682 

Dinle/ İzle

114 Nas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3845 

Dinle/ İzle

Arama
Üye Giriş / Kayıt
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Kayıt Ol Şifremi Unuttum
Bir Ayet / Bir Hadis
Bir Ayet
Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. A'raf 34
Bir Hadis

Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.

Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
Bir Söz
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. - Hz.Ali
Hava Durumu
NIGDE
Linkler
İstatistikler
Tekil (Bugün 3189
Toplam 69880717
En Fazla 90049
Ortalama 17700
Üye Sayısı 55445
Bugün Üye Olan 0

UMUT FM © 2013 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım
palmiyekocak.com