Multimedia ( Görüntülü )
Multimedia ( Sesli )

Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz
Önceki Site Daha Güzeldi
İyi
İdare Eder
Çok Güzel
Mahir Al Maegali - Sure Sure Kuran

Medya Adı

Hit

Dinle / İzle

001 Fatiha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

13042 

Dinle/ İzle

002 Bakara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

7235 

Dinle/ İzle

003 Al-i İmran (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3458 

Dinle/ İzle

004 Nisa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2258 

Dinle/ İzle

005 Maide (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1983 

Dinle/ İzle

006 En'am (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1693 

Dinle/ İzle

007 A'raf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1432 

Dinle/ İzle

008 Enfal (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1105 

Dinle/ İzle

009 Tevbe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2348 

Dinle/ İzle

010 Yunus (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1277 

Dinle/ İzle

011 Hud (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1162 

Dinle/ İzle

012 Yusuf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2422 

Dinle/ İzle

013 Ra'd (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1051 

Dinle/ İzle

014 İbrahim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1358 

Dinle/ İzle

015 Hicr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1063 

Dinle/ İzle

016 Nahl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1092 

Dinle/ İzle

017 İsra (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1312 

Dinle/ İzle

018 Kehf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1751 

Dinle/ İzle

019 Meryem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2628 

Dinle/ İzle

020 Taha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1722 

Dinle/ İzle

021 Enbiya (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1143 

Dinle/ İzle

022 Hac (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2195 

Dinle/ İzle

023 Mü'minun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1163 

Dinle/ İzle

024 Nur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1200 

Dinle/ İzle

025 Furkan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1267 

Dinle/ İzle

026 Şuara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

987 

Dinle/ İzle

027 Neml (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

990 

Dinle/ İzle

028 Kasas (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1073 

Dinle/ İzle

029 Ankebut (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1114 

Dinle/ İzle

030 Rum (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

808 

Dinle/ İzle

031 Lokman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1024 

Dinle/ İzle

032 Secde (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1054 

Dinle/ İzle

033 Ahzab (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1086 

Dinle/ İzle

034 Sebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

873 

Dinle/ İzle

035 Fatır (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1067 

Dinle/ İzle

036 Yasin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

82627 

Dinle/ İzle

037 Saffat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1154 

Dinle/ İzle

038 Sad (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

786 

Dinle/ İzle

039 Zümer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1163 

Dinle/ İzle

040 Mü'min (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1032 

Dinle/ İzle

041 Fussilet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1003 

Dinle/ İzle

042 Şura (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

766 

Dinle/ İzle

043 Zuhruf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

795 

Dinle/ İzle

044 Duhan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1758 

Dinle/ İzle

045 Casiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

795 

Dinle/ İzle

046 Ahkaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

733 

Dinle/ İzle

047 Muhammed (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1716 

Dinle/ İzle

048 Fetih (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

3706 

Dinle/ İzle

049 Hucurat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

968 

Dinle/ İzle

050 Kaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

828 

Dinle/ İzle

051 Zariyat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

898 

Dinle/ İzle

052 Tur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

953 

Dinle/ İzle

053 Necm (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

814 

Dinle/ İzle

054 Kamer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

824 

Dinle/ İzle

055 Rahman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4200 

Dinle/ İzle

056 Vakıa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4895 

Dinle/ İzle

057 Hadid (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

837 

Dinle/ İzle

058 Mücadele (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

899 

Dinle/ İzle

059 Haşr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1639 

Dinle/ İzle

060 Mümtehine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

771 

Dinle/ İzle

061 Saf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

930 

Dinle/ İzle

062 Cuma (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2868 

Dinle/ İzle

063 Münafikun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

829 

Dinle/ İzle

064 Tegabün (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

764 

Dinle/ İzle

065 Talak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

718 

Dinle/ İzle

066 Tahrim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

734 

Dinle/ İzle

067 Mülk (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5143 

Dinle/ İzle

068 Kalem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1188 

Dinle/ İzle

069 Hakka (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

949 

Dinle/ İzle

070 Mearic (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

750 

Dinle/ İzle

071 Nuh (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

866 

Dinle/ İzle

072 Cin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1061 

Dinle/ İzle

073 Müzzemmil (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

812 

Dinle/ İzle

074 Müddesir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

825 

Dinle/ İzle

075 Kıyamet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2303 

Dinle/ İzle

076 İnsan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

905 

Dinle/ İzle

077 Murselat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

908 

Dinle/ İzle

078 Nebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2927 

Dinle/ İzle

079 Naziat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

908 

Dinle/ İzle

080 Abese (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1094 

Dinle/ İzle

081 Tekvir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1075 

Dinle/ İzle

082 İnfitar (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1022 

Dinle/ İzle

083 Mutaffifin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

964 

Dinle/ İzle

084 İnşikak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1219 

Dinle/ İzle

085 Buruc (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

975 

Dinle/ İzle

086 Tarık (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1253 

Dinle/ İzle

087 A'la (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1037 

Dinle/ İzle

088 Ğaşiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1058 

Dinle/ İzle

089 Fecr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1102 

Dinle/ İzle

090 Beled (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1032 

Dinle/ İzle

091 Şems (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1063 

Dinle/ İzle

092 Leyl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1073 

Dinle/ İzle

093 Duha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2137 

Dinle/ İzle

094 İnşirah (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2105 

Dinle/ İzle

095 Tin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1564 

Dinle/ İzle

096 Alak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1485 

Dinle/ İzle

097 Kadir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1925 

Dinle/ İzle

098 Beyyine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1325 

Dinle/ İzle

099 Zilzal (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2164 

Dinle/ İzle

100 Adiyat (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1329 

Dinle/ İzle

101 Kaari'a (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

6770 

Dinle/ İzle

102 Tekasür (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1534 

Dinle/ İzle

103 Asr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1910 

Dinle/ İzle

104 Hümeze (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1751 

Dinle/ İzle

105 Fil (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1838 

Dinle/ İzle

106 Kureyş (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1478 

Dinle/ İzle

107 Ma'un (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1590 

Dinle/ İzle

108 Kevser (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1695 

Dinle/ İzle

109 Kafirun (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1949 

Dinle/ İzle

110 Nasr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1575 

Dinle/ İzle

111 Tebbet (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1987 

Dinle/ İzle

112 İhlas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2695 

Dinle/ İzle

113 Felak (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2640 

Dinle/ İzle

114 Nas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3774 

Dinle/ İzle

Arama
Üye Giriş / Kayıt
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Kayıt Ol Şifremi Unuttum
Bir Ayet / Bir Hadis
Bir Ayet
Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. A'raf 34
Bir Hadis

Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.

Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
Bir Söz
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. - Hz.Ali
Hava Durumu
NIGDE
Linkler
İstatistikler
Tekil (Bugün 2752
Toplam 69402160
En Fazla 90049
Ortalama 17910
Üye Sayısı 55407
Bugün Üye Olan 0

UMUT FM © 2013 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım