Multimedia ( Görüntülü )
Multimedia ( Sesli )

Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz
Önceki Site Daha Güzeldi
İyi
İdare Eder
Çok Güzel
Mahir Al Maegali - Sure Sure Kuran

Medya Adı

Hit

Dinle / İzle

001 Fatiha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

13498 

Dinle/ İzle

002 Bakara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

7496 

Dinle/ İzle

003 Al-i İmran (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3621 

Dinle/ İzle

004 Nisa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2437 

Dinle/ İzle

005 Maide (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2136 

Dinle/ İzle

006 En'am (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1855 

Dinle/ İzle

007 A'raf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1611 

Dinle/ İzle

008 Enfal (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1267 

Dinle/ İzle

009 Tevbe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2531 

Dinle/ İzle

010 Yunus (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1407 

Dinle/ İzle

011 Hud (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1272 

Dinle/ İzle

012 Yusuf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2601 

Dinle/ İzle

013 Ra'd (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1225 

Dinle/ İzle

014 İbrahim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1515 

Dinle/ İzle

015 Hicr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1241 

Dinle/ İzle

016 Nahl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1322 

Dinle/ İzle

017 İsra (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1507 

Dinle/ İzle

018 Kehf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1973 

Dinle/ İzle

019 Meryem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2862 

Dinle/ İzle

020 Taha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1919 

Dinle/ İzle

021 Enbiya (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1295 

Dinle/ İzle

022 Hac (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2333 

Dinle/ İzle

023 Mü'minun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1302 

Dinle/ İzle

024 Nur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1344 

Dinle/ İzle

025 Furkan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1436 

Dinle/ İzle

026 Şuara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1160 

Dinle/ İzle

027 Neml (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1128 

Dinle/ İzle

028 Kasas (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1205 

Dinle/ İzle

029 Ankebut (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1322 

Dinle/ İzle

030 Rum (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1004 

Dinle/ İzle

031 Lokman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1157 

Dinle/ İzle

032 Secde (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1231 

Dinle/ İzle

033 Ahzab (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1235 

Dinle/ İzle

034 Sebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1025 

Dinle/ İzle

035 Fatır (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1237 

Dinle/ İzle

036 Yasin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

83340 

Dinle/ İzle

037 Saffat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1373 

Dinle/ İzle

038 Sad (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

965 

Dinle/ İzle

039 Zümer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1314 

Dinle/ İzle

040 Mü'min (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1207 

Dinle/ İzle

041 Fussilet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1203 

Dinle/ İzle

042 Şura (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

900 

Dinle/ İzle

043 Zuhruf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

962 

Dinle/ İzle

044 Duhan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1993 

Dinle/ İzle

045 Casiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

952 

Dinle/ İzle

046 Ahkaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

897 

Dinle/ İzle

047 Muhammed (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1874 

Dinle/ İzle

048 Fetih (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

3990 

Dinle/ İzle

049 Hucurat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1133 

Dinle/ İzle

050 Kaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1010 

Dinle/ İzle

051 Zariyat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1062 

Dinle/ İzle

052 Tur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1133 

Dinle/ İzle

053 Necm (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

991 

Dinle/ İzle

054 Kamer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

960 

Dinle/ İzle

055 Rahman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4489 

Dinle/ İzle

056 Vakıa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5215 

Dinle/ İzle

057 Hadid (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1074 

Dinle/ İzle

058 Mücadele (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1032 

Dinle/ İzle

059 Haşr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1795 

Dinle/ İzle

060 Mümtehine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

935 

Dinle/ İzle

061 Saf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1139 

Dinle/ İzle

062 Cuma (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3105 

Dinle/ İzle

063 Münafikun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1007 

Dinle/ İzle

064 Tegabün (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

946 

Dinle/ İzle

065 Talak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

924 

Dinle/ İzle

066 Tahrim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

875 

Dinle/ İzle

067 Mülk (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5379 

Dinle/ İzle

068 Kalem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1392 

Dinle/ İzle

069 Hakka (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1103 

Dinle/ İzle

070 Mearic (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

926 

Dinle/ İzle

071 Nuh (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1012 

Dinle/ İzle

072 Cin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1251 

Dinle/ İzle

073 Müzzemmil (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1033 

Dinle/ İzle

074 Müddesir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1020 

Dinle/ İzle

075 Kıyamet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2493 

Dinle/ İzle

076 İnsan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1064 

Dinle/ İzle

077 Murselat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1069 

Dinle/ İzle

078 Nebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3141 

Dinle/ İzle

079 Naziat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1136 

Dinle/ İzle

080 Abese (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1306 

Dinle/ İzle

081 Tekvir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1251 

Dinle/ İzle

082 İnfitar (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1187 

Dinle/ İzle

083 Mutaffifin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1133 

Dinle/ İzle

084 İnşikak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1397 

Dinle/ İzle

085 Buruc (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1153 

Dinle/ İzle

086 Tarık (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1409 

Dinle/ İzle

087 A'la (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1213 

Dinle/ İzle

088 Ğaşiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1238 

Dinle/ İzle

089 Fecr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1269 

Dinle/ İzle

090 Beled (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1249 

Dinle/ İzle

091 Şems (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1227 

Dinle/ İzle

092 Leyl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1237 

Dinle/ İzle

093 Duha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2332 

Dinle/ İzle

094 İnşirah (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2344 

Dinle/ İzle

095 Tin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1804 

Dinle/ İzle

096 Alak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1727 

Dinle/ İzle

097 Kadir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2112 

Dinle/ İzle

098 Beyyine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1539 

Dinle/ İzle

099 Zilzal (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2342 

Dinle/ İzle

100 Adiyat (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1530 

Dinle/ İzle

101 Kaari'a (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

7079 

Dinle/ İzle

102 Tekasür (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1818 

Dinle/ İzle

103 Asr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2165 

Dinle/ İzle

104 Hümeze (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1949 

Dinle/ İzle

105 Fil (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2194 

Dinle/ İzle

106 Kureyş (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1685 

Dinle/ İzle

107 Ma'un (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1769 

Dinle/ İzle

108 Kevser (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2005 

Dinle/ İzle

109 Kafirun (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

2239 

Dinle/ İzle

110 Nasr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1812 

Dinle/ İzle

111 Tebbet (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2281 

Dinle/ İzle

112 İhlas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2943 

Dinle/ İzle

113 Felak (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2885 

Dinle/ İzle

114 Nas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4103 

Dinle/ İzle

Arama
Üye Giriş / Kayıt
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Kayıt Ol Şifremi Unuttum
Bir Ayet / Bir Hadis
Bir Ayet
Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. A'raf 34
Bir Hadis

Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.

Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
Bir Söz
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. - Hz.Ali
Hava Durumu
NIGDE
Linkler
İstatistikler
Tekil (Bugün 1999
Toplam 72180035
En Fazla 90049
Ortalama 16385
Üye Sayısı 55546
Bugün Üye Olan 0

UMUT FM © 2013 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım
Palmiyekocak.com Haberler