Multimedia ( Görüntülü )
Multimedia ( Sesli )

Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz
Önceki Site Daha Güzeldi
İyi
İdare Eder
Çok Güzel
Mahir Al Maegali - Sure Sure Kuran

Medya Adı

Hit

Dinle / İzle

001 Fatiha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

12998 

Dinle/ İzle

002 Bakara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

7204 

Dinle/ İzle

003 Al-i İmran (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3445 

Dinle/ İzle

004 Nisa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2233 

Dinle/ İzle

005 Maide (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1971 

Dinle/ İzle

006 En'am (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1675 

Dinle/ İzle

007 A'raf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1420 

Dinle/ İzle

008 Enfal (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1085 

Dinle/ İzle

009 Tevbe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2328 

Dinle/ İzle

010 Yunus (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1262 

Dinle/ İzle

011 Hud (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1154 

Dinle/ İzle

012 Yusuf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2391 

Dinle/ İzle

013 Ra'd (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1024 

Dinle/ İzle

014 İbrahim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1351 

Dinle/ İzle

015 Hicr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1040 

Dinle/ İzle

016 Nahl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1080 

Dinle/ İzle

017 İsra (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1291 

Dinle/ İzle

018 Kehf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1727 

Dinle/ İzle

019 Meryem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2601 

Dinle/ İzle

020 Taha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1706 

Dinle/ İzle

021 Enbiya (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1125 

Dinle/ İzle

022 Hac (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2173 

Dinle/ İzle

023 Mü'minun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1146 

Dinle/ İzle

024 Nur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1181 

Dinle/ İzle

025 Furkan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1249 

Dinle/ İzle

026 Şuara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

973 

Dinle/ İzle

027 Neml (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

978 

Dinle/ İzle

028 Kasas (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1058 

Dinle/ İzle

029 Ankebut (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1093 

Dinle/ İzle

030 Rum (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

791 

Dinle/ İzle

031 Lokman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1009 

Dinle/ İzle

032 Secde (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1029 

Dinle/ İzle

033 Ahzab (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1061 

Dinle/ İzle

034 Sebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

862 

Dinle/ İzle

035 Fatır (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1039 

Dinle/ İzle

036 Yasin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

82566 

Dinle/ İzle

037 Saffat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1138 

Dinle/ İzle

038 Sad (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

768 

Dinle/ İzle

039 Zümer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1145 

Dinle/ İzle

040 Mü'min (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1022 

Dinle/ İzle

041 Fussilet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

985 

Dinle/ İzle

042 Şura (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

751 

Dinle/ İzle

043 Zuhruf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

771 

Dinle/ İzle

044 Duhan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1742 

Dinle/ İzle

045 Casiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

768 

Dinle/ İzle

046 Ahkaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

710 

Dinle/ İzle

047 Muhammed (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1683 

Dinle/ İzle

048 Fetih (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

3677 

Dinle/ İzle

049 Hucurat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

946 

Dinle/ İzle

050 Kaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

804 

Dinle/ İzle

051 Zariyat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

880 

Dinle/ İzle

052 Tur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

935 

Dinle/ İzle

053 Necm (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

802 

Dinle/ İzle

054 Kamer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

809 

Dinle/ İzle

055 Rahman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4179 

Dinle/ İzle

056 Vakıa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4873 

Dinle/ İzle

057 Hadid (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

822 

Dinle/ İzle

058 Mücadele (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

884 

Dinle/ İzle

059 Haşr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1620 

Dinle/ İzle

060 Mümtehine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

749 

Dinle/ İzle

061 Saf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

918 

Dinle/ İzle

062 Cuma (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2847 

Dinle/ İzle

063 Münafikun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

804 

Dinle/ İzle

064 Tegabün (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

748 

Dinle/ İzle

065 Talak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

688 

Dinle/ İzle

066 Tahrim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

704 

Dinle/ İzle

067 Mülk (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5119 

Dinle/ İzle

068 Kalem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1172 

Dinle/ İzle

069 Hakka (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

938 

Dinle/ İzle

070 Mearic (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

733 

Dinle/ İzle

071 Nuh (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

852 

Dinle/ İzle

072 Cin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1045 

Dinle/ İzle

073 Müzzemmil (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

805 

Dinle/ İzle

074 Müddesir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

807 

Dinle/ İzle

075 Kıyamet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2287 

Dinle/ İzle

076 İnsan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

888 

Dinle/ İzle

077 Murselat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

889 

Dinle/ İzle

078 Nebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2906 

Dinle/ İzle

079 Naziat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

891 

Dinle/ İzle

080 Abese (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1070 

Dinle/ İzle

081 Tekvir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1055 

Dinle/ İzle

082 İnfitar (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

991 

Dinle/ İzle

083 Mutaffifin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

953 

Dinle/ İzle

084 İnşikak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1191 

Dinle/ İzle

085 Buruc (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

961 

Dinle/ İzle

086 Tarık (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1232 

Dinle/ İzle

087 A'la (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1015 

Dinle/ İzle

088 Ğaşiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1040 

Dinle/ İzle

089 Fecr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1088 

Dinle/ İzle

090 Beled (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1017 

Dinle/ İzle

091 Şems (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1050 

Dinle/ İzle

092 Leyl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1058 

Dinle/ İzle

093 Duha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2121 

Dinle/ İzle

094 İnşirah (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2083 

Dinle/ İzle

095 Tin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1549 

Dinle/ İzle

096 Alak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1475 

Dinle/ İzle

097 Kadir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1900 

Dinle/ İzle

098 Beyyine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1296 

Dinle/ İzle

099 Zilzal (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2143 

Dinle/ İzle

100 Adiyat (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1312 

Dinle/ İzle

101 Kaari'a (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

6756 

Dinle/ İzle

102 Tekasür (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1502 

Dinle/ İzle

103 Asr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1891 

Dinle/ İzle

104 Hümeze (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1732 

Dinle/ İzle

105 Fil (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1823 

Dinle/ İzle

106 Kureyş (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1454 

Dinle/ İzle

107 Ma'un (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1577 

Dinle/ İzle

108 Kevser (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1672 

Dinle/ İzle

109 Kafirun (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1929 

Dinle/ İzle

110 Nasr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1565 

Dinle/ İzle

111 Tebbet (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1973 

Dinle/ İzle

112 İhlas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2682 

Dinle/ İzle

113 Felak (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2613 

Dinle/ İzle

114 Nas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3736 

Dinle/ İzle

Arama
Üye Giriş / Kayıt
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Kayıt Ol Şifremi Unuttum
Bir Ayet / Bir Hadis
Bir Ayet
Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. A'raf 34
Bir Hadis

Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.

Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
Bir Söz
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. - Hz.Ali
Hava Durumu
NIGDE
Linkler
İstatistikler
Tekil (Bugün 2864
Toplam 69145958
En Fazla 90049
Ortalama 18082
Üye Sayısı 55378
Bugün Üye Olan 0

UMUT FM © 2013 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım