Multimedia ( Görüntülü )
Multimedia ( Sesli )

Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz
Önceki Site Daha Güzeldi
İyi
İdare Eder
Çok Güzel
Mahir Al Maegali - Sure Sure Kuran

Medya Adı

Hit

Dinle / İzle

001 Fatiha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

13550 

Dinle/ İzle

002 Bakara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

7504 

Dinle/ İzle

003 Al-i İmran (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3632 

Dinle/ İzle

004 Nisa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2441 

Dinle/ İzle

005 Maide (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2142 

Dinle/ İzle

006 En'am (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1871 

Dinle/ İzle

007 A'raf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1622 

Dinle/ İzle

008 Enfal (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1286 

Dinle/ İzle

009 Tevbe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2559 

Dinle/ İzle

010 Yunus (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1413 

Dinle/ İzle

011 Hud (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1274 

Dinle/ İzle

012 Yusuf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2626 

Dinle/ İzle

013 Ra'd (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1227 

Dinle/ İzle

014 İbrahim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1519 

Dinle/ İzle

015 Hicr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1247 

Dinle/ İzle

016 Nahl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1334 

Dinle/ İzle

017 İsra (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1509 

Dinle/ İzle

018 Kehf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1976 

Dinle/ İzle

019 Meryem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2867 

Dinle/ İzle

020 Taha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1928 

Dinle/ İzle

021 Enbiya (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1298 

Dinle/ İzle

022 Hac (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2336 

Dinle/ İzle

023 Mü'minun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1304 

Dinle/ İzle

024 Nur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1352 

Dinle/ İzle

025 Furkan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1438 

Dinle/ İzle

026 Şuara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1161 

Dinle/ İzle

027 Neml (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1132 

Dinle/ İzle

028 Kasas (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1209 

Dinle/ İzle

029 Ankebut (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1332 

Dinle/ İzle

030 Rum (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1007 

Dinle/ İzle

031 Lokman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1163 

Dinle/ İzle

032 Secde (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1232 

Dinle/ İzle

033 Ahzab (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1236 

Dinle/ İzle

034 Sebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1028 

Dinle/ İzle

035 Fatır (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1242 

Dinle/ İzle

036 Yasin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

83396 

Dinle/ İzle

037 Saffat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1386 

Dinle/ İzle

038 Sad (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

967 

Dinle/ İzle

039 Zümer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1318 

Dinle/ İzle

040 Mü'min (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1219 

Dinle/ İzle

041 Fussilet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1214 

Dinle/ İzle

042 Şura (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

906 

Dinle/ İzle

043 Zuhruf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

966 

Dinle/ İzle

044 Duhan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

2039 

Dinle/ İzle

045 Casiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

962 

Dinle/ İzle

046 Ahkaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

900 

Dinle/ İzle

047 Muhammed (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1877 

Dinle/ İzle

048 Fetih (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

4025 

Dinle/ İzle

049 Hucurat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1137 

Dinle/ İzle

050 Kaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1017 

Dinle/ İzle

051 Zariyat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1065 

Dinle/ İzle

052 Tur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1139 

Dinle/ İzle

053 Necm (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

991 

Dinle/ İzle

054 Kamer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

964 

Dinle/ İzle

055 Rahman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4504 

Dinle/ İzle

056 Vakıa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5238 

Dinle/ İzle

057 Hadid (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1106 

Dinle/ İzle

058 Mücadele (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1040 

Dinle/ İzle

059 Haşr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1799 

Dinle/ İzle

060 Mümtehine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

941 

Dinle/ İzle

061 Saf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1146 

Dinle/ İzle

062 Cuma (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3119 

Dinle/ İzle

063 Münafikun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1015 

Dinle/ İzle

064 Tegabün (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

948 

Dinle/ İzle

065 Talak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

929 

Dinle/ İzle

066 Tahrim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

880 

Dinle/ İzle

067 Mülk (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5391 

Dinle/ İzle

068 Kalem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1396 

Dinle/ İzle

069 Hakka (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1107 

Dinle/ İzle

070 Mearic (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

939 

Dinle/ İzle

071 Nuh (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1015 

Dinle/ İzle

072 Cin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1263 

Dinle/ İzle

073 Müzzemmil (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1050 

Dinle/ İzle

074 Müddesir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1027 

Dinle/ İzle

075 Kıyamet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2497 

Dinle/ İzle

076 İnsan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1066 

Dinle/ İzle

077 Murselat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1072 

Dinle/ İzle

078 Nebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3163 

Dinle/ İzle

079 Naziat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1164 

Dinle/ İzle

080 Abese (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1319 

Dinle/ İzle

081 Tekvir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1256 

Dinle/ İzle

082 İnfitar (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1198 

Dinle/ İzle

083 Mutaffifin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1137 

Dinle/ İzle

084 İnşikak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1409 

Dinle/ İzle

085 Buruc (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1166 

Dinle/ İzle

086 Tarık (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1418 

Dinle/ İzle

087 A'la (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1218 

Dinle/ İzle

088 Ğaşiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1240 

Dinle/ İzle

089 Fecr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1273 

Dinle/ İzle

090 Beled (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1252 

Dinle/ İzle

091 Şems (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1239 

Dinle/ İzle

092 Leyl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1239 

Dinle/ İzle

093 Duha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2335 

Dinle/ İzle

094 İnşirah (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2378 

Dinle/ İzle

095 Tin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1811 

Dinle/ İzle

096 Alak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1755 

Dinle/ İzle

097 Kadir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2121 

Dinle/ İzle

098 Beyyine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1553 

Dinle/ İzle

099 Zilzal (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2352 

Dinle/ İzle

100 Adiyat (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1539 

Dinle/ İzle

101 Kaari'a (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

7111 

Dinle/ İzle

102 Tekasür (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1849 

Dinle/ İzle

103 Asr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2201 

Dinle/ İzle

104 Hümeze (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1954 

Dinle/ İzle

105 Fil (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2231 

Dinle/ İzle

106 Kureyş (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1687 

Dinle/ İzle

107 Ma'un (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1786 

Dinle/ İzle

108 Kevser (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2014 

Dinle/ İzle

109 Kafirun (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

2253 

Dinle/ İzle

110 Nasr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1834 

Dinle/ İzle

111 Tebbet (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2290 

Dinle/ İzle

112 İhlas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2949 

Dinle/ İzle

113 Felak (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2899 

Dinle/ İzle

114 Nas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4123 

Dinle/ İzle

Arama
Üye Giriş / Kayıt
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Kayıt Ol Şifremi Unuttum
Bir Ayet / Bir Hadis
Bir Ayet
Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. A'raf 34
Bir Hadis

Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.

Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
Bir Söz
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. - Hz.Ali
Hava Durumu
NIGDE
Linkler
İstatistikler
Tekil (Bugün 210
Toplam 72309869
En Fazla 90049
Ortalama 16308
Üye Sayısı 55547
Bugün Üye Olan 0

UMUT FM © 2013 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım
Palmiyekocak.com Haberler