Multimedia ( Görüntülü )
Multimedia ( Sesli )

Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz
Önceki Site Daha Güzeldi
İyi
İdare Eder
Çok Güzel
Mahir Al Maegali - Sure Sure Kuran

Medya Adı

Hit

Dinle / İzle

001 Fatiha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

13017 

Dinle/ İzle

002 Bakara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

7219 

Dinle/ İzle

003 Al-i İmran (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3454 

Dinle/ İzle

004 Nisa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2240 

Dinle/ İzle

005 Maide (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1981 

Dinle/ İzle

006 En'am (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1682 

Dinle/ İzle

007 A'raf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1427 

Dinle/ İzle

008 Enfal (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1094 

Dinle/ İzle

009 Tevbe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2341 

Dinle/ İzle

010 Yunus (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1273 

Dinle/ İzle

011 Hud (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1158 

Dinle/ İzle

012 Yusuf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2403 

Dinle/ İzle

013 Ra'd (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1034 

Dinle/ İzle

014 İbrahim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1355 

Dinle/ İzle

015 Hicr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1048 

Dinle/ İzle

016 Nahl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1089 

Dinle/ İzle

017 İsra (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1300 

Dinle/ İzle

018 Kehf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1735 

Dinle/ İzle

019 Meryem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2618 

Dinle/ İzle

020 Taha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1712 

Dinle/ İzle

021 Enbiya (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1133 

Dinle/ İzle

022 Hac (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2180 

Dinle/ İzle

023 Mü'minun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1159 

Dinle/ İzle

024 Nur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1191 

Dinle/ İzle

025 Furkan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1256 

Dinle/ İzle

026 Şuara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

983 

Dinle/ İzle

027 Neml (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

987 

Dinle/ İzle

028 Kasas (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1063 

Dinle/ İzle

029 Ankebut (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1096 

Dinle/ İzle

030 Rum (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

800 

Dinle/ İzle

031 Lokman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1017 

Dinle/ İzle

032 Secde (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1046 

Dinle/ İzle

033 Ahzab (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1069 

Dinle/ İzle

034 Sebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

868 

Dinle/ İzle

035 Fatır (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1052 

Dinle/ İzle

036 Yasin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

82593 

Dinle/ İzle

037 Saffat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1147 

Dinle/ İzle

038 Sad (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

780 

Dinle/ İzle

039 Zümer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1159 

Dinle/ İzle

040 Mü'min (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1026 

Dinle/ İzle

041 Fussilet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

995 

Dinle/ İzle

042 Şura (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

759 

Dinle/ İzle

043 Zuhruf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

777 

Dinle/ İzle

044 Duhan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1750 

Dinle/ İzle

045 Casiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

778 

Dinle/ İzle

046 Ahkaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

724 

Dinle/ İzle

047 Muhammed (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1698 

Dinle/ İzle

048 Fetih (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

3694 

Dinle/ İzle

049 Hucurat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

957 

Dinle/ İzle

050 Kaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

816 

Dinle/ İzle

051 Zariyat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

890 

Dinle/ İzle

052 Tur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

940 

Dinle/ İzle

053 Necm (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

809 

Dinle/ İzle

054 Kamer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

814 

Dinle/ İzle

055 Rahman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4190 

Dinle/ İzle

056 Vakıa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4885 

Dinle/ İzle

057 Hadid (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

830 

Dinle/ İzle

058 Mücadele (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

891 

Dinle/ İzle

059 Haşr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1628 

Dinle/ İzle

060 Mümtehine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

758 

Dinle/ İzle

061 Saf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

925 

Dinle/ İzle

062 Cuma (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2858 

Dinle/ İzle

063 Münafikun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

817 

Dinle/ İzle

064 Tegabün (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

757 

Dinle/ İzle

065 Talak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

703 

Dinle/ İzle

066 Tahrim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

716 

Dinle/ İzle

067 Mülk (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5130 

Dinle/ İzle

068 Kalem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1180 

Dinle/ İzle

069 Hakka (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

942 

Dinle/ İzle

070 Mearic (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

741 

Dinle/ İzle

071 Nuh (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

856 

Dinle/ İzle

072 Cin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1051 

Dinle/ İzle

073 Müzzemmil (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

808 

Dinle/ İzle

074 Müddesir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

813 

Dinle/ İzle

075 Kıyamet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2294 

Dinle/ İzle

076 İnsan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

895 

Dinle/ İzle

077 Murselat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

902 

Dinle/ İzle

078 Nebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2912 

Dinle/ İzle

079 Naziat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

899 

Dinle/ İzle

080 Abese (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1078 

Dinle/ İzle

081 Tekvir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1068 

Dinle/ İzle

082 İnfitar (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1006 

Dinle/ İzle

083 Mutaffifin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

959 

Dinle/ İzle

084 İnşikak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1200 

Dinle/ İzle

085 Buruc (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

966 

Dinle/ İzle

086 Tarık (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1246 

Dinle/ İzle

087 A'la (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1027 

Dinle/ İzle

088 Ğaşiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1045 

Dinle/ İzle

089 Fecr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1095 

Dinle/ İzle

090 Beled (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1022 

Dinle/ İzle

091 Şems (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1057 

Dinle/ İzle

092 Leyl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1066 

Dinle/ İzle

093 Duha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2129 

Dinle/ İzle

094 İnşirah (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2093 

Dinle/ İzle

095 Tin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1557 

Dinle/ İzle

096 Alak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1482 

Dinle/ İzle

097 Kadir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1909 

Dinle/ İzle

098 Beyyine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1306 

Dinle/ İzle

099 Zilzal (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2154 

Dinle/ İzle

100 Adiyat (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1316 

Dinle/ İzle

101 Kaari'a (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

6764 

Dinle/ İzle

102 Tekasür (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1514 

Dinle/ İzle

103 Asr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1901 

Dinle/ İzle

104 Hümeze (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1741 

Dinle/ İzle

105 Fil (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1831 

Dinle/ İzle

106 Kureyş (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1462 

Dinle/ İzle

107 Ma'un (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1585 

Dinle/ İzle

108 Kevser (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1687 

Dinle/ İzle

109 Kafirun (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1942 

Dinle/ İzle

110 Nasr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1569 

Dinle/ İzle

111 Tebbet (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1979 

Dinle/ İzle

112 İhlas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2686 

Dinle/ İzle

113 Felak (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2626 

Dinle/ İzle

114 Nas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3752 

Dinle/ İzle

Arama
Üye Giriş / Kayıt
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Kayıt Ol Şifremi Unuttum
Bir Ayet / Bir Hadis
Bir Ayet
Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. A'raf 34
Bir Hadis

Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.

Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
Bir Söz
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. - Hz.Ali
Hava Durumu
NIGDE
Linkler
İstatistikler
Tekil (Bugün 843
Toplam 69268918
En Fazla 90049
Ortalama 17991
Üye Sayısı 55390
Bugün Üye Olan 0

UMUT FM © 2013 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım