Multimedia ( Görüntülü )
Multimedia ( Sesli )

Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz
Önceki Site Daha Güzeldi
İyi
İdare Eder
Çok Güzel
Mahir Al Maegali - Sure Sure Kuran

Medya Adı

Hit

Dinle / İzle

001 Fatiha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

12831 

Dinle/ İzle

002 Bakara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

7105 

Dinle/ İzle

003 Al-i İmran (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3365 

Dinle/ İzle

004 Nisa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2163 

Dinle/ İzle

005 Maide (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1896 

Dinle/ İzle

006 En'am (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1601 

Dinle/ İzle

007 A'raf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1354 

Dinle/ İzle

008 Enfal (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1014 

Dinle/ İzle

009 Tevbe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2263 

Dinle/ İzle

010 Yunus (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1200 

Dinle/ İzle

011 Hud (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1091 

Dinle/ İzle

012 Yusuf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2282 

Dinle/ İzle

013 Ra'd (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

960 

Dinle/ İzle

014 İbrahim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1297 

Dinle/ İzle

015 Hicr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

982 

Dinle/ İzle

016 Nahl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1020 

Dinle/ İzle

017 İsra (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1216 

Dinle/ İzle

018 Kehf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1645 

Dinle/ İzle

019 Meryem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2526 

Dinle/ İzle

020 Taha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1647 

Dinle/ İzle

021 Enbiya (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1036 

Dinle/ İzle

022 Hac (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2099 

Dinle/ İzle

023 Mü'minun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1085 

Dinle/ İzle

024 Nur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1111 

Dinle/ İzle

025 Furkan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1185 

Dinle/ İzle

026 Şuara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

911 

Dinle/ İzle

027 Neml (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

912 

Dinle/ İzle

028 Kasas (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1007 

Dinle/ İzle

029 Ankebut (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1022 

Dinle/ İzle

030 Rum (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

742 

Dinle/ İzle

031 Lokman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

940 

Dinle/ İzle

032 Secde (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

936 

Dinle/ İzle

033 Ahzab (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

990 

Dinle/ İzle

034 Sebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

796 

Dinle/ İzle

035 Fatır (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

957 

Dinle/ İzle

036 Yasin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

82349 

Dinle/ İzle

037 Saffat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1085 

Dinle/ İzle

038 Sad (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

696 

Dinle/ İzle

039 Zümer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1094 

Dinle/ İzle

040 Mü'min (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

937 

Dinle/ İzle

041 Fussilet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

915 

Dinle/ İzle

042 Şura (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

698 

Dinle/ İzle

043 Zuhruf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

700 

Dinle/ İzle

044 Duhan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1657 

Dinle/ İzle

045 Casiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

703 

Dinle/ İzle

046 Ahkaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

635 

Dinle/ İzle

047 Muhammed (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1601 

Dinle/ İzle

048 Fetih (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

3583 

Dinle/ İzle

049 Hucurat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

870 

Dinle/ İzle

050 Kaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

741 

Dinle/ İzle

051 Zariyat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

814 

Dinle/ İzle

052 Tur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

865 

Dinle/ İzle

053 Necm (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

747 

Dinle/ İzle

054 Kamer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

749 

Dinle/ İzle

055 Rahman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4087 

Dinle/ İzle

056 Vakıa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4803 

Dinle/ İzle

057 Hadid (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

757 

Dinle/ İzle

058 Mücadele (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

810 

Dinle/ İzle

059 Haşr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1553 

Dinle/ İzle

060 Mümtehine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

690 

Dinle/ İzle

061 Saf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

869 

Dinle/ İzle

062 Cuma (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2759 

Dinle/ İzle

063 Münafikun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

745 

Dinle/ İzle

064 Tegabün (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

697 

Dinle/ İzle

065 Talak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

644 

Dinle/ İzle

066 Tahrim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

647 

Dinle/ İzle

067 Mülk (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5054 

Dinle/ İzle

068 Kalem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1105 

Dinle/ İzle

069 Hakka (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

881 

Dinle/ İzle

070 Mearic (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

676 

Dinle/ İzle

071 Nuh (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

775 

Dinle/ İzle

072 Cin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

980 

Dinle/ İzle

073 Müzzemmil (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

743 

Dinle/ İzle

074 Müddesir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

740 

Dinle/ İzle

075 Kıyamet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2207 

Dinle/ İzle

076 İnsan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

828 

Dinle/ İzle

077 Murselat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

816 

Dinle/ İzle

078 Nebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2828 

Dinle/ İzle

079 Naziat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

816 

Dinle/ İzle

080 Abese (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

989 

Dinle/ İzle

081 Tekvir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

992 

Dinle/ İzle

082 İnfitar (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

939 

Dinle/ İzle

083 Mutaffifin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

900 

Dinle/ İzle

084 İnşikak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1137 

Dinle/ İzle

085 Buruc (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

890 

Dinle/ İzle

086 Tarık (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1186 

Dinle/ İzle

087 A'la (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

953 

Dinle/ İzle

088 Ğaşiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

963 

Dinle/ İzle

089 Fecr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1014 

Dinle/ İzle

090 Beled (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

932 

Dinle/ İzle

091 Şems (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

975 

Dinle/ İzle

092 Leyl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

979 

Dinle/ İzle

093 Duha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2040 

Dinle/ İzle

094 İnşirah (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1971 

Dinle/ İzle

095 Tin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1462 

Dinle/ İzle

096 Alak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1381 

Dinle/ İzle

097 Kadir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1807 

Dinle/ İzle

098 Beyyine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1220 

Dinle/ İzle

099 Zilzal (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2068 

Dinle/ İzle

100 Adiyat (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1244 

Dinle/ İzle

101 Kaari'a (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

6653 

Dinle/ İzle

102 Tekasür (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1433 

Dinle/ İzle

103 Asr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1802 

Dinle/ İzle

104 Hümeze (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1666 

Dinle/ İzle

105 Fil (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1745 

Dinle/ İzle

106 Kureyş (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1379 

Dinle/ İzle

107 Ma'un (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1496 

Dinle/ İzle

108 Kevser (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1606 

Dinle/ İzle

109 Kafirun (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1848 

Dinle/ İzle

110 Nasr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1482 

Dinle/ İzle

111 Tebbet (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1882 

Dinle/ İzle

112 İhlas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2592 

Dinle/ İzle

113 Felak (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2522 

Dinle/ İzle

114 Nas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3553 

Dinle/ İzle

Arama
Üye Giriş / Kayıt
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Kayıt Ol Şifremi Unuttum
Bir Ayet / Bir Hadis
Bir Ayet
Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. A'raf 34
Bir Hadis

Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.

Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
Bir Söz
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. - Hz.Ali
Hava Durumu
NIGDE
Linkler
İstatistikler
Tekil (Bugün 321
Toplam 67106521
En Fazla 90049
Ortalama 18486
Üye Sayısı 55154
Bugün Üye Olan 0

UMUT FM © 2013 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım