Multimedia ( Görüntülü )
Multimedia ( Sesli )

Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz
Önceki Site Daha Güzeldi
İyi
İdare Eder
Çok Güzel
Mahir Al Maegali - Sure Sure Kuran

Medya Adı

Hit

Dinle / İzle

001 Fatiha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

13366 

Dinle/ İzle

002 Bakara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

7450 

Dinle/ İzle

003 Al-i İmran (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3592 

Dinle/ İzle

004 Nisa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2414 

Dinle/ İzle

005 Maide (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2125 

Dinle/ İzle

006 En'am (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1835 

Dinle/ İzle

007 A'raf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1581 

Dinle/ İzle

008 Enfal (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1243 

Dinle/ İzle

009 Tevbe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2484 

Dinle/ İzle

010 Yunus (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1379 

Dinle/ İzle

011 Hud (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1261 

Dinle/ İzle

012 Yusuf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2580 

Dinle/ İzle

013 Ra'd (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1200 

Dinle/ İzle

014 İbrahim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1495 

Dinle/ İzle

015 Hicr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1224 

Dinle/ İzle

016 Nahl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1293 

Dinle/ İzle

017 İsra (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1480 

Dinle/ İzle

018 Kehf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1942 

Dinle/ İzle

019 Meryem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2826 

Dinle/ İzle

020 Taha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1895 

Dinle/ İzle

021 Enbiya (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1273 

Dinle/ İzle

022 Hac (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2320 

Dinle/ İzle

023 Mü'minun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1278 

Dinle/ İzle

024 Nur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1314 

Dinle/ İzle

025 Furkan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1415 

Dinle/ İzle

026 Şuara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1134 

Dinle/ İzle

027 Neml (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1097 

Dinle/ İzle

028 Kasas (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1190 

Dinle/ İzle

029 Ankebut (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1300 

Dinle/ İzle

030 Rum (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

981 

Dinle/ İzle

031 Lokman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1134 

Dinle/ İzle

032 Secde (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1203 

Dinle/ İzle

033 Ahzab (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1217 

Dinle/ İzle

034 Sebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1002 

Dinle/ İzle

035 Fatır (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1218 

Dinle/ İzle

036 Yasin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

83189 

Dinle/ İzle

037 Saffat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1341 

Dinle/ İzle

038 Sad (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

936 

Dinle/ İzle

039 Zümer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1289 

Dinle/ İzle

040 Mü'min (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1187 

Dinle/ İzle

041 Fussilet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1175 

Dinle/ İzle

042 Şura (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

886 

Dinle/ İzle

043 Zuhruf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

943 

Dinle/ İzle

044 Duhan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1932 

Dinle/ İzle

045 Casiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

922 

Dinle/ İzle

046 Ahkaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

885 

Dinle/ İzle

047 Muhammed (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1860 

Dinle/ İzle

048 Fetih (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

3928 

Dinle/ İzle

049 Hucurat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1112 

Dinle/ İzle

050 Kaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

990 

Dinle/ İzle

051 Zariyat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1047 

Dinle/ İzle

052 Tur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1100 

Dinle/ İzle

053 Necm (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

963 

Dinle/ İzle

054 Kamer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

941 

Dinle/ İzle

055 Rahman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4439 

Dinle/ İzle

056 Vakıa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5135 

Dinle/ İzle

057 Hadid (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

999 

Dinle/ İzle

058 Mücadele (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1015 

Dinle/ İzle

059 Haşr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1775 

Dinle/ İzle

060 Mümtehine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

906 

Dinle/ İzle

061 Saf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1127 

Dinle/ İzle

062 Cuma (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3072 

Dinle/ İzle

063 Münafikun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

973 

Dinle/ İzle

064 Tegabün (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

916 

Dinle/ İzle

065 Talak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

902 

Dinle/ İzle

066 Tahrim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

851 

Dinle/ İzle

067 Mülk (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5355 

Dinle/ İzle

068 Kalem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1365 

Dinle/ İzle

069 Hakka (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1086 

Dinle/ İzle

070 Mearic (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

903 

Dinle/ İzle

071 Nuh (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

995 

Dinle/ İzle

072 Cin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1212 

Dinle/ İzle

073 Müzzemmil (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1015 

Dinle/ İzle

074 Müddesir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1000 

Dinle/ İzle

075 Kıyamet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2466 

Dinle/ İzle

076 İnsan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1043 

Dinle/ İzle

077 Murselat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1041 

Dinle/ İzle

078 Nebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3106 

Dinle/ İzle

079 Naziat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1074 

Dinle/ İzle

080 Abese (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1273 

Dinle/ İzle

081 Tekvir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1204 

Dinle/ İzle

082 İnfitar (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1161 

Dinle/ İzle

083 Mutaffifin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1104 

Dinle/ İzle

084 İnşikak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1367 

Dinle/ İzle

085 Buruc (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1134 

Dinle/ İzle

086 Tarık (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1374 

Dinle/ İzle

087 A'la (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1196 

Dinle/ İzle

088 Ğaşiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1218 

Dinle/ İzle

089 Fecr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1250 

Dinle/ İzle

090 Beled (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1223 

Dinle/ İzle

091 Şems (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1208 

Dinle/ İzle

092 Leyl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1220 

Dinle/ İzle

093 Duha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2313 

Dinle/ İzle

094 İnşirah (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2284 

Dinle/ İzle

095 Tin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1778 

Dinle/ İzle

096 Alak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1692 

Dinle/ İzle

097 Kadir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2083 

Dinle/ İzle

098 Beyyine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1507 

Dinle/ İzle

099 Zilzal (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2317 

Dinle/ İzle

100 Adiyat (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1509 

Dinle/ İzle

101 Kaari'a (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

7003 

Dinle/ İzle

102 Tekasür (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1770 

Dinle/ İzle

103 Asr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2093 

Dinle/ İzle

104 Hümeze (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1922 

Dinle/ İzle

105 Fil (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2104 

Dinle/ İzle

106 Kureyş (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1641 

Dinle/ İzle

107 Ma'un (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1736 

Dinle/ İzle

108 Kevser (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1940 

Dinle/ İzle

109 Kafirun (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

2186 

Dinle/ İzle

110 Nasr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1766 

Dinle/ İzle

111 Tebbet (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2253 

Dinle/ İzle

112 İhlas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2909 

Dinle/ İzle

113 Felak (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2862 

Dinle/ İzle

114 Nas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4028 

Dinle/ İzle

Arama
Üye Giriş / Kayıt
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Kayıt Ol Şifremi Unuttum
Bir Ayet / Bir Hadis
Bir Ayet
Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. A'raf 34
Bir Hadis

Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.

Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
Bir Söz
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. - Hz.Ali
Hava Durumu
NIGDE
Linkler
İstatistikler
Tekil (Bugün 504
Toplam 71713621
En Fazla 90049
Ortalama 16704
Üye Sayısı 55526
Bugün Üye Olan 0

UMUT FM © 2013 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım
Palmiyekocak.com Haberler