Multimedia ( Görüntülü )
Multimedia ( Sesli )

Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz
Önceki Site Daha Güzeldi
İyi
İdare Eder
Çok Güzel
Mahir Al Maegali - Sure Sure Kuran

Medya Adı

Hit

Dinle / İzle

001 Fatiha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

12986 

Dinle/ İzle

002 Bakara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

7186 

Dinle/ İzle

003 Al-i İmran (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3437 

Dinle/ İzle

004 Nisa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2220 

Dinle/ İzle

005 Maide (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1961 

Dinle/ İzle

006 En'am (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1668 

Dinle/ İzle

007 A'raf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1414 

Dinle/ İzle

008 Enfal (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1071 

Dinle/ İzle

009 Tevbe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2318 

Dinle/ İzle

010 Yunus (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1254 

Dinle/ İzle

011 Hud (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1146 

Dinle/ İzle

012 Yusuf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2353 

Dinle/ İzle

013 Ra'd (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1013 

Dinle/ İzle

014 İbrahim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1343 

Dinle/ İzle

015 Hicr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1035 

Dinle/ İzle

016 Nahl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1075 

Dinle/ İzle

017 İsra (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1286 

Dinle/ İzle

018 Kehf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1719 

Dinle/ İzle

019 Meryem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2591 

Dinle/ İzle

020 Taha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1697 

Dinle/ İzle

021 Enbiya (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1118 

Dinle/ İzle

022 Hac (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2167 

Dinle/ İzle

023 Mü'minun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1137 

Dinle/ İzle

024 Nur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1171 

Dinle/ İzle

025 Furkan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1243 

Dinle/ İzle

026 Şuara (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

964 

Dinle/ İzle

027 Neml (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

972 

Dinle/ İzle

028 Kasas (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1049 

Dinle/ İzle

029 Ankebut (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1084 

Dinle/ İzle

030 Rum (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

785 

Dinle/ İzle

031 Lokman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1002 

Dinle/ İzle

032 Secde (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1024 

Dinle/ İzle

033 Ahzab (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1055 

Dinle/ İzle

034 Sebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

854 

Dinle/ İzle

035 Fatır (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1032 

Dinle/ İzle

036 Yasin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

82541 

Dinle/ İzle

037 Saffat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1128 

Dinle/ İzle

038 Sad (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

757 

Dinle/ İzle

039 Zümer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1141 

Dinle/ İzle

040 Mü'min (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1014 

Dinle/ İzle

041 Fussilet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

976 

Dinle/ İzle

042 Şura (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

744 

Dinle/ İzle

043 Zuhruf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

758 

Dinle/ İzle

044 Duhan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1726 

Dinle/ İzle

045 Casiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

754 

Dinle/ İzle

046 Ahkaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

697 

Dinle/ İzle

047 Muhammed (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

1667 

Dinle/ İzle

048 Fetih (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

3659 

Dinle/ İzle

049 Hucurat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

941 

Dinle/ İzle

050 Kaf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

794 

Dinle/ İzle

051 Zariyat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı)  

871 

Dinle/ İzle

052 Tur (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

928 

Dinle/ İzle

053 Necm (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

796 

Dinle/ İzle

054 Kamer (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

802 

Dinle/ İzle

055 Rahman (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4169 

Dinle/ İzle

056 Vakıa (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

4862 

Dinle/ İzle

057 Hadid (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

812 

Dinle/ İzle

058 Mücadele (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

872 

Dinle/ İzle

059 Haşr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1610 

Dinle/ İzle

060 Mümtehine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

743 

Dinle/ İzle

061 Saf (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

911 

Dinle/ İzle

062 Cuma (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2839 

Dinle/ İzle

063 Münafikun (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

798 

Dinle/ İzle

064 Tegabün (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

743 

Dinle/ İzle

065 Talak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

680 

Dinle/ İzle

066 Tahrim (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

696 

Dinle/ İzle

067 Mülk (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

5111 

Dinle/ İzle

068 Kalem (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1167 

Dinle/ İzle

069 Hakka (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

933 

Dinle/ İzle

070 Mearic (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

725 

Dinle/ İzle

071 Nuh (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

842 

Dinle/ İzle

072 Cin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1035 

Dinle/ İzle

073 Müzzemmil (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

793 

Dinle/ İzle

074 Müddesir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

794 

Dinle/ İzle

075 Kıyamet (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2273 

Dinle/ İzle

076 İnsan (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

879 

Dinle/ İzle

077 Murselat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

879 

Dinle/ İzle

078 Nebe (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2896 

Dinle/ İzle

079 Naziat (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

868 

Dinle/ İzle

080 Abese (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1060 

Dinle/ İzle

081 Tekvir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1050 

Dinle/ İzle

082 İnfitar (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

982 

Dinle/ İzle

083 Mutaffifin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

945 

Dinle/ İzle

084 İnşikak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1185 

Dinle/ İzle

085 Buruc (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

951 

Dinle/ İzle

086 Tarık (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1225 

Dinle/ İzle

087 A'la (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1008 

Dinle/ İzle

088 Ğaşiye (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1033 

Dinle/ İzle

089 Fecr (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1072 

Dinle/ İzle

090 Beled (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

999 

Dinle/ İzle

091 Şems (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1029 

Dinle/ İzle

092 Leyl (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1043 

Dinle/ İzle

093 Duha (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2110 

Dinle/ İzle

094 İnşirah (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2067 

Dinle/ İzle

095 Tin (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1532 

Dinle/ İzle

096 Alak (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1441 

Dinle/ İzle

097 Kadir (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1887 

Dinle/ İzle

098 Beyyine (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1279 

Dinle/ İzle

099 Zilzal (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2129 

Dinle/ İzle

100 Adiyat (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1291 

Dinle/ İzle

101 Kaari'a (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

6719 

Dinle/ İzle

102 Tekasür (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1486 

Dinle/ İzle

103 Asr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1876 

Dinle/ İzle

104 Hümeze (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1715 

Dinle/ İzle

105 Fil (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1805 

Dinle/ İzle

106 Kureyş (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1442 

Dinle/ İzle

107 Ma'un (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1558 

Dinle/ İzle

108 Kevser (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1658 

Dinle/ İzle

109 Kafirun (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı 

1911 

Dinle/ İzle

110 Nasr (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1545 

Dinle/ İzle

111 Tebbet (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

1962 

Dinle/ İzle

112 İhlas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2659 

Dinle/ İzle

113 Felak (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

2596 

Dinle/ İzle

114 Nas (Zelzele) (Mahir Al Maegali Kabe İmamı) 

3700 

Dinle/ İzle

Arama
Üye Giriş / Kayıt
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Kayıt Ol Şifremi Unuttum
Bir Ayet / Bir Hadis
Bir Ayet
Her ümmetin bir eceli vardır. O ecel geldiğinde, ne bir ân erteleyebilirler, ne de öne alabilirler. A'raf 34
Bir Hadis

Gerçek babayiğit, güreşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir.

Buhârî, Edeb 102; Müslim, Birr 106-108
Bir Söz
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. - Hz.Ali
Hava Durumu
NIGDE
Linkler
İstatistikler
Tekil (Bugün 855
Toplam 69000196
En Fazla 90049
Ortalama 18181
Üye Sayısı 55361
Bugün Üye Olan 0

UMUT FM © 2013 Tüm Hakları Saklıdır
Tasarım & Yazılım : Network Yazılım